Bygningsvernsenteret ved NTNU


Bygningsvernsenteret ved NTNU

B-vern 1

Bilde av bryggene i Trondheim. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Bygningsvernsenteret ved NTNU er et møtested for forskning, kunnskapsformidling og etter- og videreutdanning innen bevaring og utvikling av verneverdige bygningsmiljøer. Senteret skal være en kunnskapsressurs for utdanning, forvaltning og byggenæring. Det samarbeider med andre universitets- og forskningsmiljøer i og utenfor Norge om en bærekraftig bruk av den bygde kulturarven.

B-vern 2

Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Hvorfor et bygningsvernsenter?

70-80% av bygningene som vil finnes i 2050 er allerede bygd.

Om vern og utvikling
 

B-vern 3

Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Kontakt oss

Adresse: Alfred Getz vei 3, Sentralbygg 1, Gløshaugen, Trondheim.

Medarbeidere
 

NTNU videre kurs

Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

NTNU VIDERE

Hagavik kysthospital april 1927

God forvaltning av helhetlige kulturmiljøer med bygninger og grønne omgivelser krever særskilt kompetanse når det stilles nye brukerkrav eller skal tilrettelegges for ny bruk.

Det blir undervist i verneteori og praktisk forvaltning, og en rekke konkrete eksempelanlegg blir presentert.
 

Vi har for tiden ingen kurs ved Bygningsvernsenteret.