Bakgrunn for senteret

Bakgrunn for senteret

I 2013-2015 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen om framtiden til Trondheims verneverdige bryggerekker. Som del av prosjektet ble det foretatt en kartlegging av kompetansebehov og eksisterende FoU-miljøer i Midt-Norge som arbeidet med temaer knyttet til bruksorientert vern. Det ble avdekket et stort kunnskapsbehov, men samtidig et stort kunnskapsmiljø som trengte en møteplass for å initiere og koordinere forskning innen dette store og tverrfaglige feltet.  Bygningsvernsenteret ved NTNU er opprettet som et svar på dette behovet, og samarbeider fortsatt tett med partnerne på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og på eiersiden.