Bygningsvernsenteret ved NTNU

Bilde av bryggene i Trondheim. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Bygningsvernsenteret ved NTNU er et møtested for forskning, kunnskapsformidling og etter- og videreutdanning innen bevaring og utvikling av verneverdige bygningsmiljøer. Senteret skal være en kunnskapsressurs for utdanning, forvaltning og byggenæring. Det samarbeider med andre universitets- og forskningsmiljøer i og utenfor Norge om en bærekraftig bruk av den bygde kulturarven.

Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Hvorfor et bygningsvernsenter?

70-80% av bygningene som vil finnes i 2050 er allerede bygd.

Om vern og utvikling
 

Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Kontakt oss

Adresse: Alfred Getz vei 3, Sentralbygg 1, Gløshaugen, Trondheim.

Medarbeidere
 

Brygger og andre kaldhus - presentasjoner fra seminaret 9. mars

Byantikvaren har lagt ut en oppsummering av seminaret som ble avholdt i Erkebispegården om brygger og andre kaldhus som ble arrangert den 9. mars 2015.

Link til seminaret