Brohodekonferansen

 

Gjennom Brohodekonferansen (tidligere kjent som Veldigviktigkonferansen) inviterer NTNU Brohode Frøya til samspill mellom havbruksnæringen, politikere, elever, lærere, studenter og forskere. Konferansen har blitt arrangert 2 ganger per år, en gang hvert semester.

Brohodekonferansen tar tak i utfordringer i havbruksnæringen. Vi finner smarte løsninger for fremtidas havbruk - sammen.  Dette er en unik mulighet for studenter fra ulike fagområder til å bli kjent med havbruksnæringen. Her kan næringsliv og studenter/elever finne ut om de har felles interesser, og om de kan samarbeide om oppgaver. Dette kan igjen føre til relasjoner og kunnskap som gir prosjekt- og jobbmuligheter i fremtiden. En gylden mulighet for alle involverte.

Konferansene har bestått av flere aktiviteter, hvorav:

  • Seminar med faglige presentasjoner
  • Paneldiskusjoner
  • Bedriftsbesøk og ekskursjon
  • Speed date
  • Idemyldring/World Cafe
Informasjon om kommende Brohodekonferanser kommer fortløpende.

 

Brohodekonferanser