Forsker i bedrift

  • Forsker i bedrift

Forsker i bedrift

Forsker i bedrift innebærer at en forsker oppholder seg en periode på minimum 10 arbeidsdager i en bedrift. Oppholdet har en klar målsetting om å øke bedriftens kompetansenivå innenfor utvalgt område, og samtidig styrke relevansen i forskning og utdanning.

Formålet med oppholdet kan være flersidig:

  • Løse en eller flere reelle problemstillinger bedriften har.
  • Styrke nettverket mellom bedrift og kompetansemiljø.
  • Forberede eller engasjere i felles prosjekter.
  • Inngå i bedriftens prosesser for å forbedre og styrke disse.
  • Forberede eller koble en eller flere andre eksisterende samarbeidstiltak (som studentoppgaver, nærings-phd, bidrag i undervisning, etter- og videreutdanning).

 

Det er nå gjennomført tre piloter av forsker i bedrift som hadde ulike temaer:

  • Nofitech (NTNU): fjerning av nitrogen gjennom algedyrking i RAS system 
  • Frøy (SINTEF Ocean): Bærekraftskalkulator
  • Måsøval (SINTEF Ocean): Maskinlæring for å predikere risiko og dødelighet i avlusningsoperasjoner

 

Her kan du lese mer om hvilke erfaringer Nofitech fikk fra pilotprosjektet.

 

Ressurser:

→ Informasjonsskriv om Forsker i bedrift.

→ Forutsettninger for Forsker i bedrift.

→ Informasjonspakke Forsker i bedrift.

→ Intensjonsavtale - mal.

→ Samarbeidsavtale - mal.

→ Oppsummering og aksjonsplan - mal.