Vilkår for bruk

For å bli bruker må du samtykke til følgende vilkår:

  1. Når du blir bruker på NTNU Bridge samtykker du at NTNU får behandle, lagre og publisere de opplysninger som du har lagt inn i registreringsskjema. Opplysningene kommer kun til å bli brukt av NTNU og vil ikke kunne selges eller bli overført til en tredje part, så fremt annet ikke fremgår av lov.
  2. Opplysningene i din profil, vil bli brukt på www.ntnu.no/bridge. Informasjonen vil bli brukt til to hovedformål: 1) Til å koble deg med ønsket aktør/oppdrag på "Min side" og 2) I en "stream" der andre brukere kan se din profil. Om bruk av profilinformasjon til andre NTNU Bridge formål vil dette bli samtykket av bruker på forhånd. NTNU forplikter seg til å behandle informasjon som ligger på nettstedet i henhold til Personopplysningsloven. Vi oppfordrer til ikke å legge ut sensitive personopplysninger.
  3. NTNU kan sammenstille informasjon som er gitt under registrering og trafikk på siden til statistiske formål. Informasjon vil i slike tilfeller bli anonymisert.
  4. Når du har en NTNU Bridge profil, vil arbeidsgivere kunne se studentprofil og omvendt. Du kan selv bestemme hvem som får tilgang til å se profilen din. Dette er for å ivareta personopplysningloven. Kun brukere med Bridge-profil har tilgang til å se andre Bridge-profiler. Du får ikke tilgang til alle tjenestene på NTNU Bridge før du har fylt ut Bridge-profilen i tilstrekkelig grad.
  5. NTNU forbeholder seg retten til å ta bort ulovlig, krenkende eller diskriminerende innhold. Redaktør av nettstedet vil skjønnsmessig bedømme hvilke tilfeller dette gjelder.
  6. Enkelte lenker i portalen kan lede til nettsteder som ikke vedlikeholdes eller på annen måte kontrolleres av NTNU. NTNU tar ikke ansvar for innhold eller riktigheter i den informasjon som presenteres på disse sider.
  7. Redaktør av nettstedet vil gjøre noteringer i forhold til den kontaktinformasjon som er lagt inn i registreringsskjema. NTNU kan kontakte deg for oppfølging.

 Spørsmål rettes til kontakt@bridge.ntnu.no