Vilkår for bruk

Gjelder fra 1. juli 2018

For å bli bruker (opprette profil) på NTNU Bridge må du samtykke til følgende vilkår:

 1. Når du oppretter bruker på NTNU Bridge samtykker du at NTNU med teknisk leverandør får behandle, lagre og publisere de opplysninger som du har lagt inn i registreringsskjema og profil. Opplysningene kommer kun til å bli brukt av NTNU og vil ikke kunne selges eller bli overført til en tredje part, så fremt annet ikke fremgår av lov.

  Se personvernerklæring for detaljer om håndtering av personopplysninger

 2. Du må minimum registrere navn og epostadresse for å opprette profil på NTNU Bridge. Utover det oppfordrer vi alle brukere til å oppdatere profilen sin med utfyllende informasjon. Noen funksjoner i NTNU Bridge kan ikke brukes før profilen er ferdig utfylt og epostadressen validert.

 3. Opplysningene i din profil vil bli brukt til to hovedformål:

  - Forslag til relevante aktører og oppdrag på "Min side"
  - I en søkefunksjon hvor andre brukere kan lete gjennom og sortere profiler ut fra ulike kategorier.

 4. Man må være logget inn for å få opp detaljer om brukere på NTNU Bridge. Du kan velge å skjule detaljene i din profil for andre brukere på NTNU Bridge.

 5. Om profilinformasjon skal brukes til andre formål skal det bli innhentet samtykke fra bruker på forhånd. NTNU forplikter seg til å behandle informasjon som ligger på nettstedet i henhold til Personopplysningsloven. Du vil ikke bli spurt om å registrere sensitive opplysninger i NTNU Bridge, og vi oppfordrer deg til aldri å legge inn sensitive opplysninger i NTNU Bridge.

 6. NTNU kan sammenstille informasjon som er gitt under registrering og trafikk på siden til statistiske formål. Informasjon vil i slike tilfeller bli anonymisert.

 7. NTNU forbeholder seg retten til å ta bort uriktig, ulovlig, krenkende eller diskriminerende innhold. Redaktør av nettstedet vil skjønnsmessig bedømme hvilke tilfeller dette gjelder.

 8. Enkelte lenker i portalen kan lede til nettsteder som ikke vedlikeholdes eller på annen måte kontrolleres av NTNU. NTNU tar ikke ansvar for innhold eller riktighet i den informasjonen som presenteres på disse sidene.

 9. Redaktør av nettstedet vil gjøre noteringer i forhold til den kontaktinformasjon som er lagt inn i NTNU Bridge. NTNU kan kontakte deg for oppfølging i saker som er knyttet til din aktivitet på NTNU Bridge.

 

NTNU
7491 Trondheim
Telefon sentralbord: 73 59 50 00
E-post: postmottak@ntnu.no

Spørsmål om NTNU Bridge rettes til kontakt@bridge.ntnu.no