Ragnar Øren

Studert sosiologi bachelor som er ferdig. Har også musikk og idrettsstudier samt jobbet med barn og unge i flere år. Har også litt pedagogisk utdanning. Jeg har også leder utdanning fra landslaget da jeg var der innenfor kampsporten Judo.

Studert sosiologi bachelor som er ferdig. Har også musikk og idrettsstudier samt jobbet med barn og unge i flere år. Har også litt pedagogisk utdanning. Jeg har også leder utdanning fra landslaget da jeg var der innenfor kampsporten Judo.

Polyxeni Fragkiadaki

Education area: Samfunnsfag og statsvitenskap
Utdanningsområde: Samfunnsfag og statsvitenskap

Leif-Georg Johansen

Jeg har en bred kompetanse som geograf med en tverrfaglig grad som kombinerer natur og samfunnsgeografi.

Jeg har forståelse for hvordan samfunnet blir formet av kultur, tradisjon, religion og politikk på lokalt og nasjonalt nivå, og hvordan de fysiske stedene er med på å påvirke menneskene som lever
der.

Jeg har en tverrfaglig mastergrad som gjør meg i stand til å analysere samfunnsutvikling og trender i hverdagslivet.

Jeg har en grunnleggende forståelse for hvordan planarbeid og utvikling av fysiske rom fungerer innen det offentlige systemet og innen planleggingsyrket.

Jeg har en bred kompetanse som geograf med en tverrfaglig grad som kombinerer natur og samfunnsgeografi.

Jeg har forståelse for hvordan samfunnet blir formet av kultur, tradisjon, religion og politikk på lokalt og nasjonalt nivå, og hvordan de fysiske stedene er med på å påvirke menneskene som lever
der.

Jeg har en tverrfaglig mastergrad som gjør meg i stand til å analysere samfunnsutvikling og trender i hverdagslivet.

Jeg har en grunnleggende forståelse for hvordan planarbeid og utvikling av fysiske rom fungerer innen det offentlige systemet og innen planleggingsyrket.