Resultater

Resultater for NTNU Bridge i 2018

Per 3. januar 2019

 

Brukere

 • Aktive brukere - studenter: 2751
 • Aktive brukere - arbeidsgivere: 372

 

Utlysninger

 • Antall utlysninger publisert: 619
  • Andel deltid og heltidsjobb: 52,6%
  • Andel internships og traineestillinger: 30,9%
  • Andel sommerjobb: 8,2%
  • Andel oppgaver: 8,3%

 

Aktivitet

 • Totalbesøk på nettsiden: 40 390
  • ​Besøkende per dag, i snitt: 111
  • Unike brukere per dag, i snitt: 70
 • Følgere på sosiale medier: 6073
  • Twitter: 2495*
  • Facebook: 2420
  • Instagram: 847
  • LinkedIn: 311*
 • Antall egne aktiviteter gjennom året: 72**

*På Twitter og LinkedIn opererer vi under "NTNU Karriere"

**Dette inkluderer epostkampanjer, presentasjoner, stands, workshops og egne arrangement

 

Her kan du også lese MANGE NYE BROER FRA NTNU, en omfattende rapport om de to første årene med NTNU Bridge (2013 - 2015)

 

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×