Personvernerklæring

Gjelder fra 1. januar 2019

1. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.

Personopplysninger må ikke forveksles med sensitive opplysninger, som for eksempel helsetilstand og seksuell legning. Du vil ikke bli spurt om å registrere sensitive opplysninger i NTNU Bridge. Aldri legg inn sensitive opplysninger i NTNU Bridge (eksempelvis gjennom fritekstfelt eller opplasting av vedlegg)
 

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

NTNU Bridge har som formål å bygge broer mellom universitetet og arbeidslivet. Målgrupper for våre tjenester er studenter og faglærere ved NTNU, og eksterne arbeidsgivere som ønsker å komme i kontakt. For at vi kan tilby deg disse tjenestene, må du opprette personlig bruker i portalen og legge inn relevant informasjon om deg, bedriften du representerer og eventuelle oppdrag du tilbyr.
 

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Minimum av opplysninger som kreves for å opprette profil er fornavn, etternavn og epostadresse, i tillegg til grunnleggende informasjon om studenters utdanning og
hvilken bedrift arbeidsgivere er tilknyttet. I tillegg lagres metadata knyttet til profilen, som tidspunkt for registrering, siste innlogging, om epostadressen har blitt validert og hvem profilen skal være synlig for.

Utover det oppfordrer vi alle brukere til å fylle ut profilen sin med blant annet profilbilde, kontaktinformasjon, informasjon om utdanning, ønsket bransje og type oppdrag, LinkedIn og Twitter-profil og CV. Noen funksjoner i NTNU Bridge kan ikke brukes før profilen er ferdig utfylt og epostadressen er validert.
 

4. Behandling av personopplysninger i NTNU Bridge

For å kunne opprette profil på NTNU Bridge må du bekrefte at du har lest og godkjenner våre brukervilkår, herunder personvernerklæringen.

Vi ønsker også å kunne sende deg nyhetsbrev og brukerundersøkelser. Eget samtykke til dette gis ved registrering. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Man må være logget inn for å få opp detaljer om brukere på NTNU Bridge. Studenter kan velge å skjule detaljene i din profil for andre brukere på NTNU Bridge.

NTNU Bridge har en innebygget søkefunksjon, for å sortere profiler og utlysninger ut fra ulike kategorier. Brukere får også opp automatisk genererte forslag til profiler og utlysninger som matcher sin egen brukerprofil på «Min side».

Administratorer på Bridge har tilgang på all informasjon som er registrert av brukerne selv, samt metadata. Administrator har ikke tilgang til brukernes passord eller meldinger som sendes gjennom NTNU Bridge.

Det blir ikke delt personopplysninger fra NTNU Bridge med andre aktører eller systemer. Unntaket er epostadresser til utsending av nyhetsbrev og brukerundersøkelser, der det er gitt samtykke om dette.
 

5. Behandlingsansvar og lagring av data

NTNU er behandlingsansvarlig, for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av NTNU Bridge. Vi følger personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) i behandlingen av personopplysninger.

Nymedia er databehandler for opplysninger registrert på NTNU Bridge, og er totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandør benytter underleverandører til å utføre noe utviklingsarbeid.

All data lagres på NTNUs egne servere i Trondheim. NTNU og Nymedia har inngått databehandleravtale. Det er kun NTNU og Nymedia med underleverandører som har tilgang til data samlet inn gjennom NTNU Bridge.
 

6. Sletting av data

Det er mulig å selv slette brukeren når det måtte ønskes, gjennom «Min side» (krever at du er logget inn). Når en bruker slettes, slettes også all data knyttet til, inkludert utlysninger, arrangement og metadata.

NTNU Bridge opererer også med automatisk sletting. Når en bruker ikke har vært innlogget på et år, gjøres brukeren inaktiv. Brukerprofilen skjules da for de andre brukerne. Informasjonen ligger fortsatt lagret i NTNU Bridge, og reaktiveres neste gang brukeren logger inn. Etter tre år uten aktivitet slettes brukeren for godt. Det sendes ut epostvarsel før en bruker gjøres inaktiv / slettes.
 

7. Nettstedsdata (informasjonskapsler)

Vi benytter oss av informasjonskapsler, også kalt cookies. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette disse i din nettleser.

Cookies er en standard teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, og gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. De fleste nyere nettlesere lar deg endre innstillingene slik at de blokkerer alle eller utvalgte informasjonskapsler. Merk at dette kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt. Standard innstilling er at cookies aksepteres automatisk.

NTNU Bridge bruker Google Analytics cookies. Med dette samles anonyme brukerdata som hentes ut gjennom analyseverktøyet Google Analytics. Brukerstatistikken brukes for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike nettsider, hvor lenge besøkene varer, hvor besøkene kommer fra og hvilken teknologi som brukes.

I tillegg bruker publiseringsløsningen vår, Drupal, en cookie som starter med SESS når du logger inn, uten denne vil du ikke ha mulighet til å være innlogget på nettsiden. Drupal setter også en cookie «has_js» for å markere at nettleseren din støtter JavaScript.

 

8. Dine rettigheter for personvern

Med innføring av ny personvernlov i 2018 har du fått styrket kontroll over opplysningene dine. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses eller overføres til andre virksomheter. Under finner du en oppsummering av dine rettigheter:

  • Rett til å få bekreftet om det behandles personopplysninger om deg.
  • Rett til innsyn i egne personopplysninger, både opplysningstyper og opplysningsverdier.
  • Rett til korrigering av uriktige personopplysninger.
  • Rett til sletting av egne personopplysninger (retten til å bli glemt).
  • Rett til å begrense behandlingen av egne personopplysninger.
  • Rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet).
  • Rett til å trekke samtykke.
  • Rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du ønsker å påberope deg noen av dine rettigheter, er vi forpliktet å svare innen rimelig tid.
 

9. Kontakt

NTNU
7491 Trondheim
Telefon sentralbord: 73 59 50 00
E-post: postmottak@ntnu.no
Spørsmål om NTNU Bridge rettes til kontakt@bridge.ntnu.no
 
Kontakt personvernombud ved NTNU

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×