Personvern

Formål med innhenting av personopplysninger

NTNU Bridge har som formål å koble akademia og samfunn. Informasjonen på vårt nettsted er beregnet for studenter under høyere utdanning, arbeidsgivere, organisasjoner og faglige ansatte ved universiteter og høyskoler. Våre nettsider er ellers rettet mot allmennheten. NTNU Bridge gir studenter, arbeidsgivere og faglige ansatte muligheten til å kobles med formål om faglige oppdrag som kan gi økt verdi i samfunnet.

 

Behandling av data

www.ntnu.no/bridge kan studenter, arbeidsgivere og faglige ansatte opprette bruker for å profilere seg. Kun de som er brukere har innsyn og tilgang til opplysninger som registreres. Brukere på NTNU Bridge identifiseres som studenter, arbeidsgivere og faglige ansatte. Administratorer på Bridge har tilgang på informasjon som er registrert av brukerne selv, samt tidspunkt for registrering og aktivitet. Administrator har ikke tilgang til brukernes passord eller meldinger som sendes gjennom NTNU Bridge. Vi oppfordrer alle som registrerer seg til å ikke legge inn sensitive personopplysninger (som for eksempel personnummer)

 

Sletting av data

Det er mulig å slette brukeren når det måtte ønskes. Når en bruker slettes, slettes også all data brukeren har lagt inn, inkludert utlysninger og arrangement. Når en bruker ikke har vært innlogget på et år, gjøres brukeren inaktiv. Brukerprofilen skjules da for alle andre brukere. Informasjonen er fortsatt lagret på NTNU Bridge, og reaktiveres når brukeren logger seg inn. Etter tre år uten aktivitet slettes brukeren for godt. Det sendes ut epostvarsel før en bruker gjøres inaktiv / slettes.
 

Ansvar

Behandlingsansvarlig: NTNU

Databehandler: Nymedia

 

NTNU er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.ntnu.no/bridge. Nymedia er databehandler for opplysninger registrert på www.ntnu.no/bridge og er totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. Leverandør benytter underleverandør til å utføre noe utviklingsarbeid. Personopplysninger som registreres, lagres på egen server som driftes av leverandøren. NTNU og Nymedia har inngått databehandleravtale.

 

Webanalyse

Datatilsynet samler inn opplysninger om besøkende på Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Spørsmål rettes til kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×