Oppgavesamarbeid workshops

Har din bedrift en eller flere prosjekter på blokka som kan egne seg som studentoppgaver? I tillegg til å koble enkeltoppgaver gjennom nettportalen, arrangerer NTNU Bridge oppgavesamarbeid workshops. Her får du presentere dine problemstillinger for studenter fra ulike fagretninger, og diskutere mulige innfallsvinkler til bachelor- og masteroppgaver. Dette er også en god anledning til å etablere kontakter for videre samarbeid med NTNUs fagmiljø.

Workshops arrangeres på forespørsel fra arbeidsgivere eller fagmiljø. Dersom vi ser at vi har tilstrekkelig med interessante problemstillinger, vil vi forsøke å mobilisere nok arbeidsgivere til å fylle en workshop. For å nå ut til aktuelle studenter må tematikk for workshopen ha en faglig rød tråd. Tidspunkt for workshop vil også avhenge av hvilke studenter vi ønsker å mobilisere. Vi booker lokaler og ordner alt det praktiske, du trenger bare å møte opp på dagen!

På en typisk workshop deltar fem-seks arbeidsgivere og 20-30 studenter, og hele programmet varer rundt to timer. I første halvdel gir arbeidsgiverne en kort presentasjon av seg og sine problemstillinger. I andre halvdel kan studentene fritt gå mellom arbeidsgiverne med sine spørsmål og innspill, og eventuelt melde sin interesse for videre samarbeid. Det er her "magien" skjer! I etterkant av workshopen er det viktig at arbeidsgivere følger opp dialogen med interesserte studenter fram mot en mulig bachelor- eller masteroppgave.

 

"Dette er absolutt et vinn-vinn – samarbeid som jeg er takknemlig for at vi ble invitert til. Stedsutviklingsprosjektet går nå mot realisering på mange områder, og det er morsomt å se planene vi har jobbet med i flere år blir virkeliggjort."

- Anita Sæthre Goplen, spesialrådgiver Grue kommune. Deltok på oppgavesamarbeid-workshop i 2019

 

NB! På grunn av korona-situasjonen vil vi framover satse på digitale oppgave-workshops

 

Interessert? Ta kontakt med kontakt@bridge.ntnu.no