Emilie Ytterli

Emilie Ytterli

Dette er hva jeg kan: 
Prosjektledelse og forretningssystemer, IT-strategi, Datasikkerhet, ITIL v3, Markedsorientert produktutvikling, Sharepoint, Produktforvaltning, Organisasjon og ledelse, Endringsledelse, Informasjonsforvaltning, Økonomisk styring og regnskap, Datastøttet samhandling, Bedriftsøkonomi, Økonomisk analyse, Big data, ISMS, Logistikk.
Utdanningsområde: 
Informasjonsteknologi og informatikk
Interessert i bransje: 
Kundeservice og personlig tjenesteyting
Transport, logistikk, kommunikasjon og IT
Vegtrafikk
Logistikk, lagerarbeid og innkjøp
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Reiseliv, hotell og overnatting
Markedsføring og reklame
Kundeservice og personlig tjenesteyting
Personal, arbeidsmiljø og rekruttering
Økonomi, statistikk og regnskap
Kontor, forvaltning og saksbehandling
Ledelse, administrasjon og rådgivning
Bank, finans og forsikring
Logistikk, lagerarbeid og innkjøp
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Søker: 
Bacheloroppgave
Sommerjobb
Deltidsjobb
Internship / Trainee
Når er det aktuelt med oppgave, praksis eller jobb?: 
Bacheloroppgave skal skrives vår 2019 og jeg tar gjerne i mot forslag til oppgave. Er interessert i å skrive om alt fra digitalisering og IoT til AI. Sommerjobb 2019 er også veldig aktuelt!

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×