Om NTNU Bridge Aquaculture

Hva er NTNU Bridge OCEANS Aquaculture?

NTNU Bridge Aquaculture er en tjeneste for kunnskapssamarbeid mellom NTNU og havromsnæringen. I samarbeid med Brohode Havbruk 2050 rettes fokus mot sjømatsektoren. Studenter og arbeidsgivere kan opprette profil på portalen og komme i kontakt. Arbeidsgivere kan lyse ut ledige stillinger, internships, praksisplasser og studentoppgaver. Vi legger til rette for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringa, og åpner dører til fagmiljøene på NTNU. Som student får du tilgang på nettverk, praksiserfaring og faglige utfordringer.

Disse bransjene og utdanningsområdene dekkes av NTNU Bridge Aquaculture:
Tjenesten er først og fremst utviklet for havbruksnæringen og sjømatsektoren, inkludert underleverandører. I praksis inkluderer dette de fleste som jobber med havrom, og omfatter blant annet oppdrett, fiske, fiskefôr, sjøfart, leverandører av teknisk utstyr, maritime konstruksjoner, IT-løsninger, økonomi, HR-tjenester, markedsføring, FoU, dyrevelferd og miljøvern.

Dette dekker de fleste utdanningsområder, og et bredt spekter av fagkompetanse hos studentene. NTNU Bridge OCEANS dekker følgende kompetanseområder: Administrasjon og ledelse, Biologi, Biomarin innovasjon, Bioteknologi, Bygg og transport, Energi og prosessteknikk, Entreprenørskap, HMS, Industriell design og produktutvikling, Informatikk og datateknikk, Kjemi, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Marin økologi, Markedsføring, Matematikk og fysikk, Materialteknologi, Matteknologi, Miljøteknikk, Nautikk og skipsdesign, Samfunnsfag og statsvitenskap, Vann- og miljøteknikk, Økonomi.

 

Hvem er NTNU Bridge Aquaculture?

NTNU Bridge Aquaculture er opprettet i samarbeid mellom NTNU Bridge, NTNU Oceans, Brohode Havbruk 2050 og NTNU Ocean Club.

Brohode Havbruk 2050 er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

NTNU Oceans er universitetets satsingsområde på Havromsvitenskap og -teknologi. Gjennom tverrfaglig samarbeid løser forskerne som er knyttet til NTNU Oceans komplekse utfordringer som har stor betydning for samfunnet. Målet er å bidra med kunnskap for et bærekraftig havrom

NTNU Ocean Club er en studentorganisasjon som jobber for å engasjere studenter med faglig interesse for havet og havromsrelaterte næringer. Studentene i Ocean Club mener bærekraftig bruk av havet vil spille en nøkkelrolle for økonomisk, sosialt og teknologisk utvikling i fremtiden.

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb. Offentlige og private virksomheter får tilgang på fersk fagkompetanse gjennom våre studenter. Studentene får tilgang til verdifull praksiserfaring og relevant jobb etter studiene. Faglærere får tilgang til dagsaktuelle problemstillinger og kontakter i næringen.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×