Bygger bro mellom
NTNU og arbeidslivet

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb

NTNU har en sterk posisjon i norsk arbeidsliv. Private og offentlige aktører er ute etter de gode hodene fra NTNU, og derfor blir mange av våre studenter rekruttert av arbeidsgivere lenge før de er ferdige med studiene.

Registrerer deg som student på NTNU Bridge får du tilgang til arbeidsgivere som ønsker samarbeid med akkurat deg. Du kan enkelt legge inn CV, fagbakgrunn og hvilke typer oppdrag du søker etter. Bruk søkefunksjonen for å søke etter oppgavesamarbeid, praksis, sommerjobb, deltid- heltid og traineestillinger. Som arbeidsgivere kan du publisere stillinger, oppgaver og arrangement. Søk studenter som passer ditt oppdrag og ta kontakt. NTNU Bridge er også laget for at faglærere ved NTNU skal komme i kontakt med eksterne samarbeidspartnere, også faglærere kan opprette profil.

Registreringen er enkel og tar kun et par minutter. Ta kontakt dersom du trenger assistanse eller har innspill, vi hjelper deg gjerne! NTNU Bridge er utviklet av og for NTNU. Tjenesten er gratis å bruke.

 

Utforsk NTNU sitt studietilbud

Vilkår for bruk

Personvern

 

NTNU Bridge er utviklet i samarbeid med studenter, faglærere og ulike aktører i norsk arbeidsliv. Sammen gjør vi det enklere å krysse broen mellom studier og arbeidsliv.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×