12.09.2023 09:00 - 12.09.2023 16:00

Sted
Campus Arena Gjøvik

Velkommen til Innlandets største møteplass for studenter og lokalt næringsliv i Campus Arena Gjøvik.

Næringslivsdagen er en tverrfaglig karrieremesse der lokale bedrifter deltar med stand for å profilere seg ovenfor studentene ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet. På Næringslivsdagen får lokale bedrifter møte engasjerte studenter som er interesserte i heltids- og deltidsjobber, og samarbeid om master/bacheloroppgaver og prosjektoppgaver. Mange studenter i Gjøvik treffer kun bedrifter med nasjonalt nedslagsfelt i løpet av studietiden i studiebyen Gjøvik, og blir derfor ikke kjent med det lokale næringslivet og hva det har å by på. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Kampen om kompetanse tilspisser seg og vi har spesielt gjennom de siste årene sett at det blir stadig vanskeligere å rekruttere kompetanse. Å være tidlig ute med rekruttering har vist seg å være nødvendig for å lande de beste kandidatene. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med hva studentene i studiebyen Gjøvik har å by på!

Påmelding for 2023: 

https://skjema.gjovik.kommune.no/skjema/gko334/
 

Utdanningsområder
Bygg og anlegg
Data og informasjonsteknologi
Energi og elektrofag
Geologi, geomatikk og petroleum
Kommunikasjon og medieproduksjon
Logistikk og nautikk
Medisin og helsefag
Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk
Miljø og bærekraft
Produkt- og industridesign
Økonomi, administrasjon og markedsføring