- Ble eksponert for en kompetanse vi ikke hadde før

Illustrasjonsbilde av Toril Hernes, Andreas Skagøy, Kari Attramadal og Geir Antonsen
«Forsker i bedrift» er en ordning i regi av Brohode Havbruk. I 2020 fikk Nofitech, Måsøval og Frøy mulighet til å være med på piloten for ordningen. Det viste seg å være både nyttig og lærerik for alle bedriftene.

Denne artikkelen ble først publisert på acuatechcluster.no 3. juni 2021, og er skrevet av Malin Sveinsdotter Lystad i NCE Aquatech Cluster, for Brohode Havbruk 2050.

Ordningen «Forsker i bedrift» innebærer at en forsker oppholder seg en periode på minimum ti arbeidsdager i en bedrift. Oppholdet har en klar målsetting om å øke bedriftens kompetansenivå innenfor utvalgt område, og samtidig styrke relevansen i forskning og utdanning.


– For oss er det ikke nytt å samarbeide med næringslivet, men det er viktig å skape nye virkemidler for samarbeid. «Forsker i bedrift» er et slikt virkemiddel. 


Det sa Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU, under lunsjwebinaret om ordningen 2. juni. 


– «Forsker i bedrift» er en god måte å starte et samarbeid som kan utvikle seg over tid. Ordningen er også et viktig ledd i å omsette kunnskapen man får fra forskning, sa Hernes. 


Hun fortalte også at NTNU får stadig mer etterspørsel fra næringslivet om samarbeid. 


– Samtidig er det store forventninger til oss som sektor på dette området, for eksempel gjennom stortingsproposisjoner, sa Hernes.

 
Samarbeid er avgjørende


Andreas Skagøy er Fiskehelsesjef i Måsøval, en av bedriftene som var med i piloten. Han er ikke i tvil om at samarbeid mellom næringslivet for forskningsinstitusjonene er avgjørende for utviklingen i havbruksnæringa. 


– Måsøval har vært en pioner innen oppdrettsnæringa siden 1973. For at vi om 20 år skal være langt framme og ledende innen havbruk, er vi avhengig av en sterk akademisk kompetanse-hub i Midt-Norge. Den rollen har SINTEF og NTNU tatt, sa Skagøy.

 
Gjennom piloten fikk de besøk av William Naylor. Han er forsker ved SINTEF Ocean. 


– Vi hadde en konkret problemstilling som handlet om å samle data fra avlusningssituasjoner.


Han fortalte at de hadde en todelt nytte av å samarbeide med Naylor.


– Vi ble eksponert for en kompetanse vi ikke hadde fra før. Vi fikk også testet mulighetsrommet for implementering av maskinlæring, sa Skagøy.


Kari Attramadal, FoU-leder i Nofitech, er også svært fornøyd med resultatene av «Forsker i bedrift». I tillegg til de konkrete resultatene de fikk ut av samarbeidet, la hun også vekt på at samarbeidet hadde ført til økt forståelse mellom næringa og akademia. 


Det kjente Skagøy seg igjen i.


– Det å ta ned de mentale barrierene mellom næringa og akademia er ufattelig viktig, sa Skagøy. 


Les mer om Attramadal og Nofitechs erfaring med «Forsker i bedrift» i en egen artikkel her.


– Åpnet øynene våre


Den siste bedriften som var med i piloten av «Forsker i bedrift», var Frøy. 


– Vårt faglige mål med å være med var å gjøre det lettere å finne fornuftige og bærekraftige energiløsninger.
Det fortalte Geir Antonsen, teknisk inspektør i Frøy. 


– For oss åpnet dette øynene våre for hva som finnes rundt oss, og hvilke muligheter som finnes. Vi har en travel arbeidshverdag og er «hands on», og vi har derfor ikke mulighet til å sette oss ned å sette ting i system, sa Antonsen. 


Dette fikk de mulighet til gjennom piloten. 


– Nå har vi et verktøy som kan hjelpe oss å se hvilken retning vi skal jobbe mot. 

Les mer om ordningen «Forsker i bedrift» her.