Andrine Bakken

Hvorfor ansette meg?
Fra tidligere jobber har jeg bred arbeidserfaring, og er vant til å jobbe. Jeg liker å være flink til det jeg gjør, og ønsker derfor å lære. Jeg er nysgjerrig og lærer fort. Etter ulike erfaringer har jeg lært meg å jobbe godt i team og selvstendig. Jeg ønsker å bryne meg på nye, spennende arbeidsoppgaver som bidrar til økt erfaring innenfor relevante fagfelt.
I dag er jeg mest interessert i praksis og jobb, men om omtrent to og et halvt år skal jeg skrive bacheloroppgave. Jeg tror det hadde vært veldig lærerikt og spennende å skrive denne i samarbeid med en bedrift.
Dette er hva jeg kan
I august begynte jeg på NTNU sitt helt nye studie, Havbruksingeniør. Dette er et studie som er utviklet i tett samarbeid med ulike aktører i næringen, og skal gi studentene en god oversikt over både teknologi og biologi. Dette betyr at jeg om to og et halvt år, vil være en god ressurs med bred kunnskap. Studiet skal etter hvert også ha fokus på bærekraft, noe jeg tenker er svært viktig i utviklingen av havbruksnæringen.
Etter mange år i servicebransjen er jeg stødig på kundeservice. Dette mener jeg bidrar positivt i andre sammenhenger. God kommunikasjon har jeg også opparbeidet meg etter et år som vingsoldat på operasjonssentral ved det norske forsvaret. Jeg er god språklig, både muntlig og skriftlig.
Fordi jeg kun har studert havbruksingeniør i noen få måneder, tror jeg at motivasjon til å lære og positiv arbeidskraft er det jeg kan bidra mest med.
Etter mange år i servicebransjen er jeg stødig på kundeservice. Dette mener jeg bidrar positivt i andre sammenhenger. Jeg er god språklig, både muntlig og skriftlig.
Utdanningsområde
Miljø og bærekraft
Biologi og biokjemi
Utdanningsnivå
Påbegynt bachelor/master (1.-3. år)
Interessert i bransje
Fiskeri/havbruk/sjøfart
Søker
Bacheloroppgave
Sommerjobb
Praksis / annet
Når er det aktuelt med oppgave, praksis eller jobb?
Jobb/praksis - sommer 21, 22. Bacheloroppgave - vår 2023. Jobb etter endt studie i 2023
Arbeidsoppgaver
Administrasjon og saksbehandling
Vedlikehold/håndverk
Andre oppgaver
Motivasjon for jobb, oppgave eller praksis
Jeg ønsker å lære av de som allerede er eksperter i sitt fagfelt. Jeg ønsker å være med å se utfordringer og å bidra til løsning der det er nødvendig. Å få muligheten til å jobbe eller ha praksis hos en bedrift med mye erfaring, tror jeg vil være svært nyttig. Dette vil bidra til å øke min kunnskap om hvordan næringen faktisk fungerer. Jeg er også sikker på at en jobb eller praksisplass vil være inspirerende frem mot valg av hovedretning og bacheloroppgave.