Gjennomføres typisk
Vårsemester Hvert 2. år (oddetall)

Sted
NTNU Dragvoll

Arbeidslivsdagen

Panoptikon arrangerer arbeidslivsdag for alle studentene på masterstudiet STS (studier av kunnskap, teknologi og samfunn) og i tillegg for LIMA (Likestilling og mangfold).
Karrieredagene vil arrangeres på følgende datoer i 2021:

- LIMA: 16. mars på zoom. Blir fra 9.45-14.15

- STS: 24. mars hybridløsning. Fra 10.00-15.00


Det kommer tidligere masterstudenter med forskjellige yrker som forteller om tiden etter studiet og hvordan det var å komme inn i arbeidlivet med en mastergrad innen STS.
Instituttet vil også holde foredrag.

Utdanningsområder
Samfunnsfag og statsvitenskap