Gjennomføres typisk
April

Sted
NTNU Dragvoll

Eurekadagen

Eurekadagen, eller Eurekas karrieredag, er for alle bachelor- og masterstudenter som går europastudier med fremmedspråk tysk, fransk, spansk eller engelsk, men er også åpen for andre europainteresserte studenter og forelesere. Her vil dere få informasjon om blant annet studievalg, muligheter etter endt utdanning samt utveksling og praktikantstillinger.

Formålet er å sette fokus på behovet for utdanninger innenfor EU, Europa og fremmedspråk.

Utdanningsområder
Språk og litteratur
Samfunnsfag og statsvitenskap