Gjennomføres typisk
Mars

Sted
NTNU Øya

Bioingeniør-studentenes dag 

På Bioingeniør-studentenes dag kommer det bedrifter fra hele landet for å fortelle om mange spennende muligheter som finnes for en bioingeniør på arbeidsmarkedet, både med bachelor- og mastergrad.

Bioingeniør-studentenes dag arrangeres av Nucleus - linjeforeningen for bioingeniørstudentene ved NTNU, Trondheim.

Utdanningsområder
Medisin og helsefag
Biologi og biokjemi
Industriell kjemi og bioteknologi
Arrangør