BM-dagen Logo

Gjennomføres typisk
Første tirsdag i november hvert år

Sted
NTNU Gløshaugen

Bygg- og Miljødagen

Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU.

Her inviteres det til aktuelle, faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen byggfaget som skal være av interesse både for medlemmer av Næringslivsringen, studenter og ansatte ved NTNU. Samtidig får bedriftene tilgang til standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene.

Overskuddet fra messearrangementet går uavkortet til finansiering av byggstudentenes hovedekskursjon i 3.klasse. Planlegging og gjennomføring av arrangementet gjøres som frivillig arbeid av studentene.
 

Utdanningsområder
Bygg og anlegg
Miljø og bærekraft