Kjemidagen 2021

19.10.2021 09:00 - 19.10.2021 16:00

Sted
NTNU Realfagsbygget

 

Kjemidagen 

Kjemidagen er en unik bedriftsdag på NTNU for sivilingeniørstudenter på linjene Nanoteknologi, og Industriell Kjemi og Bioteknologi. Dette er en dag for og av studenter, noe som skaper et stort engasjement rundt arrangementet.

Vi er opptatt av å skape god kontakt mellom studentene ved våre linjer og aktører i næringslivet. Derfor tilbyr vi Kjemidagen som et helhetlig arrangement hvor bedriftene får anledning til å komme i kontakt med studentene på flere arenaer i løpet av dagen.

Kjemidagen er en populær begivenhet for studentene og derfor er oppmøtet og oppslutningen alltid stor. Dagen trekker studenter på alle årstrinn og fra alle studieretninger.

 

Utdanningsområder
Matte, fysikk og nanoteknologi
Industriell kjemi og bioteknologi