Kom i kontakt med arbeidslivet gjennom NTNU Bridge

Samarbeid med en arbeidsgiver kan gjøre utdanningen din mer spennende og relevant. Arbeidserfaring er gull verdt når du skal søke jobb og stake ut kursen i din yrkeskarriere. Her finner du praktisk informasjon og gode tips om hvordan du kan komme i kontakt med arbeidslivet.

 

Oppgavesamarbeid

Skriv oppgaven din i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver! På NTNU Bridge finner du mange spennende arbeidsgivere og faglig relevante oppgaver. Skal du skrive prosjektoppgave, bacheloroppgave eller masteroppgave, er dette stedet å begynne. Vi får stadig inn forslag til oppgaver fra arbeidsgivere. Disse finner du under  Utlysninger.

Slik gjør du:

 1. Opprett profil på NTNU Bridge
 2. Finn en oppgave som fenger deg
 3. Avklar med fagansvarlig om du kan velge denne oppgaven 
 4. Kontakt oppdragsgiver, send eventuell søknad og dokumentasjon
 5. Oppgaveformulering, roller og framdriftsplan avklares i samråd med faglig veileder og oppdragsgiver
 6. Skriv under kontrakt før oppgavesamarbeidet starter (se under)

Søk blant utlysningene på NTNU Bridge for å finne en relevant oppgave som kan passe deg. Ta kontakt med fagansvarlig når du finner en interessant oppgavemulighet. Avklar at du kan gjennomføre denne oppgaven som del av din grad, og få eventuelle innspill på oppgaveteksten før du tar kontakt med arbeidsgiver. Oppgaveteksten gjennomgår gjerne flere justeringer før du kan starte å jobbe med den. En god oppgaveformulering er ofte et resultat av en dialog mellom faglærer, oppdragsgiveren og deg som student. God kontakt med faglærer sikrer faglig utbytte, metodisk forankring og godt utbytte for alle parter.

Om du selv har ide til en oppgave som du ønsker å skrive i samarbeid med en ekstern, kan du ta direkte kontakt med arbeidsgivere som har profil på NTNU Bridge. Forsikre deg først om at studiet ditt åpner for å skrive oppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver, og koble på fagansvarlig så snart det lar seg gjøre.

I tillegg til intern veiledning på NTNU, forplikter oppdragsgiver å gi minst 20 timer med ekstern veiledning/oppfølging gjennom en masteroppgave.

 

Rettigheter og avtaler

Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved NTNU. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av prosjektresultater. Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, må det inngås en egen avtale om konfidensialitet.

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.

 

Praksis

Flere studier åpner for praksis gjennom studietiden, enten som valgfri eller obligatorisk del av studiet. Mange studenter tar praksis gjennom sommerjobb. Andre tar praksisopphold i utlandet. Praksis er en god måte å tilegne seg verdifull arbeidserfaring og bygge nettverk. Sjekk hvilke praksismuligheter som finnes i din fagretning, og søk etter praksisplasser under Utlysninger.

Les mer om praksis under studiet.

En annen god måte å få praksiserfaring og nettverk er gjennom studentfrivilligheten. NTNU har landets mest engasjerte studenter, og det finnes utallige muligheter innen kultur, idrett, media, humanitært og sosialt arbeid, studentpolitikken eller en av de mange linjeforeningene.

Les mer om muligheter innen studentfrivilligheten

 

Jobbmuligheter

Gjennom studiene

I likhet med praksis er deltidsjobb eller sommerjobb en god måte å tilegne seg verdifull arbeidserfaring gjennom studietiden, samtidig som det hjelper på økonomien. Jobben trenger ikke å være faglig relevant. All erfaring teller! Etter hvert kan du bli mer kresen på hvilke jobber du søker.

Gjennom sommerjobb og deltidsjobb blir du bedre kjent med arbeidsmarkedet og deg selv som arbeidstaker. Hvilken type kompetanse og egenskaper er etterspurt? Hvilke oppgaver og arbeidsformer passer best for deg? Det kan være lurt å gjøre seg kjent med arbeidsmarkedet tidlig i studieløpet. Les utlysninger, delta på karrieredager og bedriftspresentasjoner. Snakk med medstudenter, faglærere og alumner om hvilke råd og erfaringer de har fra arbeidslivet. Du har stor frihet og mange muligheter som student. Benytt dem mens du kan! Når du har levert bachelor- eller masteroppgaven er det for sent.

 

Etter studiene

Din første jobb er din viktigste jobb. Den trenger ikke å være drømmejobben. Det er kompetansen du tilegner deg gjennom utdanningen din, dine arbeidserfaringer og hvem du er som person som til sammen fører fram til din yrkeskarriere. En arbeidsgiver vil ofte være like opptatt av arbeidserfaring og hva du har gjort utenom studiene som karakterutskriften din. Det er opp til deg å vise verdien av utdanningen din, og hvordan du skiller deg ut fra mengden av jobbsøkere.

Internships eller traineestillinger kan være et godt springbrett ut i arbeidslivet. De er som regel tilpasset nylig uteksaminerte studenter gjennom et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring. I noen tilfeller jobber du hos flere arbeidsgivere, noe som gir bredere arbeidserfaring og nettverk. Mange studenter blir ansatt hos en av arbeidsgiverne etter programmet er ferdig. Internships og traineestillinger lyses som regel ut tidlig på nyåret. De mest ettertraktede kan lyses ut så langt som et år i forveien, så her gjelder det å være ute i god tid.

 

Våre beste tips til deg som student:

 1. Tenk tidlig på hva du vil gjøre med utdanningen din
 2. Tenk kreativt på hva du kan bruke utdanningen din til
 3. Bær utdanningen din med stolthet!
 4. Benytt deg av de muligheter som finnes
 5. Vær åpen, ta kontakt, bygg nettverk
 6. Ikke vær redd for å prøve noe nytt
 7. All erfaring teller!

Spør deg selv før du søker jobb:

 • Hva ønsker jeg å jobbe med, og hva er jeg god til?
 • Hva er mine personlige egenskaper?
 • Hvilke arbeidsgivere passer best for meg?
 • Er CV ‘en min oppdatert?
 • Hvordan kan jeg bruke mitt nettverk?

Finn relevant sommerjobb, deltidsjobb eller fulltidsjobb på NTNU Bridge. Lag en profil du er stolt av for å bli lagt merke til. Gjør deg kjent med arbeidsgiver før du tar kontakt.

 

Ønsker du å lære mer om dine karrieremuligheter?

NTNU Karriere hjelper deg å se dine muligheter og ta meningsfulle valg gjennom hele studiet. Du kan finne mer informasjon, melde deg på kurs og bestille veiledningstime på nettsidene til NTNU Karriere.

Tjenestene er gratis.

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×