Håndbok for arbeidsgivere

NTNU kan virke stort og uoversiktlig når en kommer utenfra, med 42 000 studenter fordelt på over 350 studieprogram innen alt fra billedkunst og barnevern til informasjonssikkerhet og nanoteknologi. Med denne håndboka ønsker vi å gjøre det enklere å innlede samarbeid, ved å gi en kortfattet guide til hvordan du kan finne kompetansen du leter etter. Her kan du blant annet lese om:

  • Hvordan samarbeide om studentoppgaver; frister, oppgaveformuleringer, krav og forventninger
  • Hvordan komme i kontakt med studentene
  • NTNUs 14 utdanningsområder; Hvilken kompetanse studentene har og hvor de får jobb
  • Isabell Rong Gabrielsen og Stig Holte-Berg sine opplevelser fra oppgavesamarbeid og praksis

"Gjennom tiltak som NTNU Bridge og denne håndboken ønsker vi å styrke koplingen mellom akademia og arbeidslivet, og gjøre det enklere å innlede faglige samarbeid."
- Anne Borg, rektor ved NTNU

 

Her kan du lese hele håndboka (PDF)

Hektisk arbeidsdag? Her kan finner du en kortversjon av håndboka (PDF)