Håndbok for arbeidsgivere

NTNU kan virke stort og uoversiktlig når en kommer utenfra, med 40 000 studenter fordelt på over 400 studieprogram innen alt fra billedkunst og barnevern til informasjonssikkerhet og nanoteknologi. Med denne håndboka ønsker vi å gjøre det enklere å innlede samarbeid, ved å gi en kortfattet guide til hvordan du kan finne kompetansen du leter etter. Her kan du blant annet lese om:

  • Hvordan samarbeide om studentoppgaver; frister, oppgaveformuleringer, krav og forventninger
  • Hvordan komme i kontakt med studentene
  • Andre former for samarbeid
  • NTNUs 14 utdanningsområder; Hvilken kompetanse har studentene og hvilke bransjer får de jobb i
  • Isabell Rong Gabrielsen og Stig Holte-Berg sine opplevelser fra oppgavesamarbeid og praksis

 

"Gjennom tiltak som NTNU Bridge og denne håndboken ønsker vi å styrke koplingen mellom akademia og arbeidslivet, og gjøre det enklere å innlede faglige samarbeid."
- Anne Borg, prorektor for utdanning, NTNU

 

Les hele håndboka (PDF)

Håndbok for arbeidsgivere

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×