Flere støtteordninger

Fylkesvise støtteordninger

  • Trøndelag (utenfor Trondheimsregionen)
    Trøndelag Fylkeskommune dekker inntil 6000 kroner i oppgaveutgifter gjennom Distriktsforsk. Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte.
  • Rogaland
    Ordningen Student til låns dekker 50% av kostnader for studenter som deltar i innovasjonsprosjekt eller skriver bachelor-/masteroppgaver for bedrift i Rogaland.
  • Agder
    Mobilitetsmidler kan brukes til studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver i bedrift eller hospiterer i en bedrift.

nettsidene til Forskningsrådet finner du en oversikt over alle deres støtteordninger til FoU.

 

Finansiering av utvekslingstudier og praksisopphold i utlandet

Som student kan du få ekstra finansiering utover basisstøtten til reisestøtte, skolepenger og språkkurs. NTNU administrerer også flere stipendordninger som kommer i tillegg til finansiering fra Lånekassen.

Her finner du en samlet oversikt over finansieringsmuligheter for utvekslingsforhold

 

Øvrige stipend for studenter på NTNU

Her finner du en oversikt over fond og legater øremerket studenter på NTNU. Lyses ut 1. februar, frist 1. mars.

Niche reference