Flere muligheter for deg som student

NTNU Karriere

NTNU Karriere hjelper deg å se dine muligheter og ta meningsfulle valg gjennom hele studiet. Karrieretjenesten tilbyr alt fra støtte til å finne ut av hvilket studium som passer deg best, veiledning underveis i studiet og jobbsøkekurs. Du kan finne nyttig informasjon, melde deg på kurs og bestille veiledningstime på nettsidene. Tjenestene er gratis.

Mer om NTNU Karriere

 

NTNU Alumni

NTNU Alumni er NTNUs profesjonelle nettverk for nåværende og tidligere studenter og ansatte. Alumni fungerer som en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv. Dette gjøres blant annet gjennom nettverkskonferanser, gjesteforelesninger, jobbskyggeprogram og internship. NTNU har et stort internasjonalt nettverk.

Mer om NTNU Alumni

 

Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden (SiT) jobber for at studentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund skal få en så god og problemfri studietid som mulig. Sit støtter frivillighetskulturen og utvikler velferdstilbud. Som student kan du blant annet få kurs innen mestring og ledelse. Studentene selv er med på å bestemme over samskipnaden, og har flertall i SiT-styret.

Mer om Studentsamskipnaden

 

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

En studentorganisasjon eller linjeforeningen for studieprogrammet eller faget ditt er et godt sted å starte hvis du vil engasjere deg sosialt og faglig, eller knytte kontakter mot næringslivet. De organiserer blant annet gjesteforelesninger, fagdager, bedriftspresentasjoner, humanitært arbeid og og festlige sammenkomster. Det er også en god arena for å få ledererfaring som student. De største organisasjonene har hundrevis av medlemmer og budsjett på flere millioner.

Her finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner

 

Fagforeninger  

Fagforeninger kan være pådrivere for at studenter og arbeidsgivere kobles. Flere har egne studentaktiviteter og gir kurs og råd om arbeidslivet. Sjekk med din faglærer eller linjeforening hvilke fagforeninger som kan være aktuell for deg. Noen av de viktigste fagforeningene på NTNU er:

 

Møteplasser og karrieredager

Studentene inviterer hundrevis av bedrifter til karrieredager og bedriftspresentasjoner på NTNU gjennom hele året. Det arrangeres også mange konferanser og seminarer i regi av NTNU som er åpne for studenter. Dette er gode arenaer for å bli kjent med hva som rører seg innen forskning og arbeidsliv. Her er noen av de største og viktigste:

  • KarriereDagene - Norges største karrieremesse.
  • Karrieredagen NTNU Dragvoll - Norges største rekrutteringsarrangement spesielt for studenter innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
  • IAESTEs Næringslivsdager - NTNUs største rekrutteringsarrangement spesielt for teknologi- og realfagsstudenter.
  • Technoport - Møteplass for studenter, forskere, startups og etablert næringsliv
  • Ocean Week - Årlig konferanse for industri, forskere og studenter innen marin og maritim sektor

Her finner du en oversikt over karrieredager arrangert av NTNU-studenter
Du finner flere møteplasser og arrangement i vår arrangementskalender

 

Utenlandsopphold

Som NTNU-student har du mange muligheter både for studier og praksisutveksling i utlandet. Internasjonal seksjon er NTNUs kompetansesenter for utveksling og utenlandsopphold. De har oversikt over partneruniversitet, studieprogram og støtteordninger, og kan hjelpe deg med informasjon og tilrettelegging.

Du finner mer informasjon om utenlandsopphold på nettsidene til internasjonal seksjon

 

Starte egen bedrift

På NTNU finner du Norges ledende studentinnovasjonsmiljø, og mange studenter går ut i jobb i egen bedrift. Dersom du er student med en gründer i magen, er dette stedet å starte. Det finnes en rekke fag, nettverk, støtteordninger og infrastruktur for studenter som vil utvikle en idé. De viktigste aktørene er:

  • Start NTNU - Studentorganisasjon som gir råd og inspirasjon for studenter som er nysgjerrig på nyskaping
  • Spark NTNU - Tilbyr gratis veiledning og støtte til studenter med ideer som vil starte bedrift
  • Fram - Studentenes eget innovasjonssenter er et møtested for gründere og nyskapingsinteresserte

Her finner du mer om studentinnovasjon

 

Faglærere og studieveiledere

Det skjer det mye spennende forskning i samarbeid med arbeidslivet, uten at det nødvendigvis kjent blant studentene. Et godt sted å starte kan være på ditt eget institutt eller fakultet. Ta kontakt med studieveileder eller faglærer, og undersøk om det finnes eksternsamarbeid innen ditt fagfelt du kan involvere deg i. Kanskje du finner muligheter for praksis, utenlandsopphold eller en spennende oppgavesamarbeid med en ekstern samarbeidspartner.

 

Søk støtte til oppgavesamarbeid, praksis og utenlandsstudier

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål: kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×