Leander von Volkmann

Fra studiet produktutvikling og produksjon med spesialisering i industriell mekanikk, har jeg kunnskap om:
- BIM
- Project management
- Mekanikk og strukturanalyse, blant annet med FEM som verktøy
- Design av stålkonstruksjoner
- Produksjonsmetoder og produktutvikling
- CAD
- Nummeriske beregninger
- Produksjonsledelse

Utover dette har jeg mye kunnskap om bil, og praktisk erfaring fra verv og produksjon hos Mercedes-Benz.

Tysk er andre morsmål og snakkes flytende på lik linje som engelsk.

Fra studiet produktutvikling og produksjon med spesialisering i industriell mekanikk, har jeg kunnskap om:
- BIM
- Project management
- Mekanikk og strukturanalyse, blant annet med FEM som verktøy
- Design av stålkonstruksjoner
- Produksjonsmetoder og produktutvikling
- CAD
- Nummeriske beregninger
- Produksjonsledelse

Utover dette har jeg mye kunnskap om bil, og praktisk erfaring fra verv og produksjon hos Mercedes-Benz.

Tysk er andre morsmål og snakkes flytende på lik linje som engelsk.

Sophie Larson

Education areas: Biologi og biokjemi, Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk
Utdanningsområder: Biologi og biokjemi, Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk

Gaute Sandøy Nærum

Education areas: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign
Utdanningsområder: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign

Olav Johannes Kopperud

Education areas: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign
Utdanningsområder: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign

Rebekka Jennings Stjern

Jeg spesialiserer meg i industriell mekanikk, nærmere bestemt termo- og fluiddynamikk. I tillegg tar jeg en Minor i Havbruk, og jobber som salgsmedarbeider. Jeg har derfor en god kombinasjon av teori innenfor generelle fag, mekanikk og strømningsteknikk, samt god kunnskap med Python, CAD, Ansys og OpenFoam. Dette i kombinasjon med kunnskap om akvakultur, fiskehelse og bærekraft vil være nyttig for nyskapning og utvikling på teknologiske løsninger som også skal være god for dyrevelferd.

Jeg spesialiserer meg i industriell mekanikk, nærmere bestemt termo- og fluiddynamikk. I tillegg tar jeg en Minor i Havbruk, og jobber som salgsmedarbeider. Jeg har derfor en god kombinasjon av teori innenfor generelle fag, mekanikk og strømningsteknikk, samt god kunnskap med Python, CAD, Ansys og OpenFoam. Dette i kombinasjon med kunnskap om akvakultur, fiskehelse og bærekraft vil være nyttig for nyskapning og utvikling på teknologiske løsninger som også skal være god for dyrevelferd.

Nicholas Alexander Janjua

- Planlegge og gjennomføre kjemiske prosesser/eksperiment.
- Erfaring med medisinsk kjemi
- Grunnleggende programmering (Python)
- Modellering/design vha. CAD (Fusion360, SolidWorks)
- Produktutvikling.

- Planlegge og gjennomføre kjemiske prosesser/eksperiment.
- Erfaring med medisinsk kjemi
- Grunnleggende programmering (Python)
- Modellering/design vha. CAD (Fusion360, SolidWorks)
- Produktutvikling.

Åsmund Håøy Rokne

Education areas: Matte, fysikk og nanoteknologi, Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign
Utdanningsområder: Matte, fysikk og nanoteknologi, Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, Produkt- og industridesign

Bjørn Markus Qvenild-Svennungsen

Jeg har opparbeidet god forståelse innen CFD, programmering, FEA og CAD hovedsakelig. Tidligere sommerjobber har gitt praksis erfaring innen FEA simuleringer og programmering. Jeg har gode sosiale ferdigheter slik at jeg fungerer godt sammen med andre både på pauserommet og i teams.
Se CV for mer informasjon.

Jeg har opparbeidet god forståelse innen CFD, programmering, FEA og CAD hovedsakelig. Tidligere sommerjobber har gitt praksis erfaring innen FEA simuleringer og programmering. Jeg har gode sosiale ferdigheter slik at jeg fungerer godt sammen med andre både på pauserommet og i teams.
Se CV for mer informasjon.

Hamed Razban

Computer skills:
• Auto CAD (expert)
• ANSYS (expert)
• ABAQUS (expert)
• Microsoft Office (Word, Excel, Power point) (expert)
• Minitab
Programming language:
• Python
General:
• Creative problem-solving and troubleshooting skills.
• Interest in hands on work
• Interpreting industry and international codes and standards

Computer skills:
• Auto CAD (expert)
• ANSYS (expert)
• ABAQUS (expert)
• Microsoft Office (Word, Excel, Power point) (expert)
• Minitab
Programming language:
• Python
General:
• Creative problem-solving and troubleshooting skills.
• Interest in hands on work
• Interpreting industry and international codes and standards

Adrian Bagameri Bjørnøy

Jeg kan bruke CAD-programvare og programmere. Jeg har kunnskap og ferdigheter om automasjon, elektro og mekanisk arbeid fra fagbrevet mitt. Samtidig så har jeg kunnskap og metoder fra fag jeg har tatt som bl.a. materialteknikk, fluidmekanikk og termodynamikk.

Jeg kan bruke CAD-programvare og programmere. Jeg har kunnskap og ferdigheter om automasjon, elektro og mekanisk arbeid fra fagbrevet mitt. Samtidig så har jeg kunnskap og metoder fra fag jeg har tatt som bl.a. materialteknikk, fluidmekanikk og termodynamikk.