Frederick Nilsen

Why hire me?
Ikke bare har jeg spesialkompetanse innen analyse, statistikk og programmatisk anvendelse av matematiske problemer, men jeg har også opparbeidet mangfoldig erfaring i ledelse fra mitt store utvalg frivillige verv. Kombinasjonen jeg har av teknisk og menneskelig kompetanse som en tredjeårsstudent er det ikke mange andre også har.
Qualifications
Av tekniske ferdigheter kan jeg blant annet Python 3, Django, C++, MySQL og LaTeX. Har også god ledelses- og kommunikasjonskompetanse. God forståelse for økonomiske systemer, budsjett, regnskap og avgifter.
Field of study
Environment and Sustainability
Mathematics, Physics, and Nanotechnology
Computer Science and Information Technology
Economy, Administration and Marketing
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Interested in
Consultancy Industry
IT
Special Interest Groups
What type of listings are you looking for?
Summer work
When is the task, practice or job relevant?
Sommeren 2021
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
IT – Development and Design
Management/ Project Management
Political Work
Technology- and Product development
Motivation for task, practice or job
Jeg har brukt mye tid på å utvikle ferdigheter i frivillige organisasjoner, og nå ønsker jeg å tilpasse mine ferdigheter til næringslivet.