Status message

Want to share an event at NTNU Bridge? Tip us at kontakt@bridge.ntnu.no

Forskerfredag på Byscenen: Ny teknologi - bedre liv?

Tid og sted: Byscenen, 30. september kl. 19.30. Dørene åpner kl. 19.00
Åpent for alle over 18 år. Gratis inngang.

Arrangør: NTNU Helse

Hva kan teknologien hjelpe oss med fremtiden?  Vil den teknologiske utviklingen gjøre behandling og medisiner mye bedre enn i dag? 

I anledning Forskningsdagene 2016 kommer en samfunnsforsker, en mikroskopiekspert, en cellebiolog, en røntgenekspert og en hjerneforsker til Byscenen for å fortelle om sitt forhold til teknologi. Noen av forskerne utvikler teknologi - andre tar den i bruk.  

Velkommen til en lærerik, inspirerende og underholdende fredagskveld på Byscenen!

Vi gjennomskuer deg – Beathe Sitter 

Med bildediagnostikk kan vi se inn i kroppen. Mye har skjedd på de 120 årene siden Røntgen oppdaget strålene som fikk hans navn, og i dag finnes mange flere metoder for å se inn i kroppen, og vi ser også mange flere detaljer. Hvor er grensene for hvor små detaljer vi kan se? Og kan grensene flyttes enda mer?   

Beathe Sitter er utdannet  førsteamanuensis ved NTNU, Fakultet for helse og sosialvitenskap og underviser ved radiografutdanninga innen MR.  Hun er kjemiker, med doktorgrad i medisinsk teknologi fra NTNU.

Et innblikk i cellens skjulte verden – Bjørnar Sporsheim

Avansert mikroskopi er i dag en essensiell del av biomedisinsk forskning. I løpet av den siste tiden har vi vært vitne til en fantastisk teknologisk utvikling som har gjort det mulig for oss å se enda dypere inn i cellenes indre. Hva er mulig i dag og hva blir mulig i fremtiden? 

Bjørnar Sorsheim er daglig leder for Cellular & Molecular Imaging Core facility (CMIC) ved  Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Han har en doktorgrad i molekylær imaging og har bred erfaring med bruk av avansert mikroskopi og bildebehandling.

Læring uten grenser – Audrey van der Meer

Mennesket blir aldri utlært, men i løpet av det første leveåret lærer vi nok mest på kortest tid. Hva er det som skjer i hjernen når vi lærer, og kan vi bruke denne kunnskapen til å hjelpe de som ikke lærer så lett?   

Audrey der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU og professor II i utviklingspsykologi ved Universitetet i Tromsø. Hun forsker på hjerneutvikling hos spedbarn for å forstå de underliggende prosessene som driver hjerneutviklingen.

Klipp og lim: Genredigering med CRISPR-teknologi – Magnar Bjørås 

CRISPR er en genredigerings-teknologi som  gir nye muligheter for behandling av alvorlig sykdom og utvikling av bioteknologisk industri. Teknologien gir blant annet nye muligheter for å korrigere arvelige sykdommer eller utvikling av ny kreftbehandling. Slike nyvinninger innebærer også også etiske problemstillinger, for eksempel knyttet til muligheten for å redigere arvestoffet i kjønnsceller og embryoer. Hvordan skal vi håndtere mulighetene og utfordringene som følger med disse?

Magnar Bjørås er professor ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin.

Teknologisert helse til helsifisert teknologi – Aksel Tjora 

I alt fra medikamenter, til røntgenapparater, til prøverørsbarn har vi gjennom hele siste århundret sett helse som et spørsmål om teknologi. I dag har vi kommet dit at egen helse blir en begrunnelse for personlige  teknologier, som pulsklokker og tekniske klær. Hva gjør dette med oss?  

Aksel Tjora er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Han er særlig opptatt av  interaksjon mellom mennesker, i organisasjoner og i det offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer.

 

Arrangører:

Target
Students
Date
Place
Byscenen, Trondheim