Sommerstudent

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Field of study
Civil Engineering
Computer Science and Information Technology
Electrical Engineering
Mechanical Engineering and Marine Technology
Product- and Industrial Design
Type
Summer work
Work place
Kjeller og Horten
Responsibilities
IT – Development and Design
Technology- and Product development
County
Vestfold og Telemark
Viken
How to apply
Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Har du lyst på en spennende og faglig relevant sommerjobb neste år?

Hver sommer jobber rundt 50 studenter hos oss (på Kjeller eller i Horten) innenfor fagfelt som er relevant for utdanningen deres.
I 8-10 uker neste sommer kan du få mulighet til å bryne deg på problemstillinger vi ønsker å studere. Oppgavene er tilpasset
ditt kunnskaps- og erfaringsnivå, eller litt høyere slik at du får utviklet deg og lært noe nytt.

Søknaden:
I søknaden din må du skrive det/de fagfeltene du ønsker å jobbe innen. Skriv gjerne litt om deg selv i søknaden og utdyp faglige interesser.

Sikkerhetsklarering:
De som søker sommerjobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for jobben som skal gjøres.

NB! Dersom du studerer eller har hatt lengre opphold i utlandet, kan sikkerhetsklareringen ta lengre tid. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Øvrig informasjon:
Oppstart er i juni 2024. Om sommeren er arbeidstiden vår 35 timer per uke. På ffi.no/sommerjobb kan du lese mer om det å være sommerstudent hos oss.

Kvalifikasjoner

Du må legge ved vitnemål med karakterutskrifter fra både videregående skole og høgskole/universitet. Hvis du har vitnemål fra utenlandske læresteder må du også legge ved beskrivelse av karakterskalaen.

Send søknad vedlagt vitnemål/karakterutskrift, innen 15. november 2023. I løpet av desember vil du få vite om du har fått sommerjobb eller ikke.

 

Under finner du en oversikt over mulige fagområdet for sommerjobben og hvor vi gjør hva:
3D- printing (Kjeller)
Antropologi, sosialantropologi (Kjeller)
Distribuerte systemer og nettverk (Kjeller, Horten)
Elektronikk, konfigurerbar elektronikk (Kjeller, Horten)
Flyteknikk (Kjeller)
Fysikk – atmosfærefysikk og romteknologi, halvlederfysikk, kjernefysikk, elektrooptikk, laserfysikk (Kjeller)
Fysiologi og medisin (Kjeller)
Grønn omstilling (Kjeller)
IKT-sikkerhet (Kjeller)
Innovasjon (Kjeller)
Interaksjonsdesign (Kjeller)
Kjemi – analytisk, fysikalsk, kjernekjemi, organisk, uorganisk (Kjeller)
Kybernetikk og robotikk (Kjeller, Horten)
Logistikk og logistikkledelse (Kjeller)
Matematikk, anvendt matematikk (Kjeller, Horten)
Material- og nanoteknologi (Kjeller)
Mekanisk design og analyse (Kjeller)
Miljø-, geo- og hydroakustikk (Kjeller, Horten)
Modellering og simulering (Kjeller, Horten)
Molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi (Kjeller)
Navigasjon (Kjeller, Horten)
Numeriske strømningsberegninger (Kjeller)
Operasjonsanalyse (Kjeller)
Programvareutvikling (Kjeller, Horten)
Radar og mikrobølgeelektronikk (Kjeller)
Radiokommunikasjon og telematikk (Kjeller)
Samfunnssikkerhet (Kjeller)
Signalanalyse, bildebehandling og maskinlæring (Kjeller, Horten)
Sikkerhetspolitikk (Kjeller)
Sonarer (Kjeller, Horten)
Spill og spillutvikling (serious gaming) (Kjeller)
Systemarkitektur (Kjeller)
Toksikologi (Kjeller)
Undervannsteknologi (Kjeller, Horten)
Økonomisk og strategisk analyse (Kjeller)

 

Education
Applied Computer Science
Cold Climate Engineering
Automation and Intelligent Systems
Civil and Environmental Engineering
Civil Engineering
Building Information Modelling (BIM)
Sustainable Energy
Sustainable Manufacturing
Computer Engineering
Computer Science
Digital Business Development
Digital Infrastructure and Cyber Security
Digital Collaboration
Electrification and Digitalisation
Electrical Engineering
Electronic Systems Design
Electronics Systems Design and Innovation
Electric Power Engineering
Energy and the Environment
Computational Colour and Spectral Imaging (COSI)
Renewable Energy
Ocean Resources
Industrial Design
Industrial Cybernetics
Information Technology
Information Security
Informatics
Engineering and ICT
Embedded Computing Systems
Cybernetics and Robotics
Coastal and Marine Engineering and Management
Renewable Energy in the Marine Environment
Marine and Maritime Intelligent Robotics
Marine Technology
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Materials Science and Engineering
Food Science, Technology and Sustainability
Environmental Engineering
Hydropower Development
Production 4.0
Product- and System Engineering
Product Design and Technology
Mechanical Engineering
Programming
Security and Cloud Computing
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
Simulation and Visualization
Naval Architecture
Subsea Technology
Vindkraft
Webdesign
Web Development