Klimavennlig mobilitet - kartlegging av studentenes behov

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Type
Master's thesis
Bachelor's thesis
Work place
Gjøvik
Responsibilities
Research and Development (R&D)
County
Gjøvik
How to apply

Kommunen ønsker å øke andelen klimavennlige reiser i Gjøvik. Som et innspill til dette arbeidet trenger vi innsikt i studentenes behov når det gjelder mobilitet og hvilke reisevaner de har i dag.

For eksempel: Hvilke transportmidler brukes i hverdagen? Hvor lang er en typisk reise? Er det tilfredsstillende kollektivtilbud? Er det behov for delingsløsninger på bil, el-sykkel, sparkesykkel? Er det andre behov på fritidsreiser og hjemreiser? Har studentene førerkort?

Vi ønsker i tillegg mer innsikt i behovet for synliggjøring, informasjon og kommunikasjon både fysisk i bybildet og digitalt (info-skjermer, app, kartoversikt, infrastruktur, merking og skilting).

Vi tenker at dette innsiktsarbeidet - datainnsamling med påfølgende analyse - egner seg godt for et studentarbeid på bachelor eller masternivå.