Sparebanken Sogn og Fjordane søker tre traineear: datadetektiv, finans og interaksjonsdesign

Expires
Education level
Completed Bachelors degree
Field of study
Computer Science and Information Technology
Communication and Media Production
Economy, Administration and Marketing
Type
Internship / Trainee
Work place
Førde
Responsibilities
Other tasks
County
Vestland
How to apply

Er du vår nye trainee?

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 70 milliardar kroner og nær 280 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.

Som arbeidsgjevar tar vi godt vare på våre tilsette. Noko av det vi kan tilby er fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløysing, redusert arbeidstid frå mai til august, gode pensjons- og forsikringsordningar og ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt i mot deg. Her er det korte vegar til avgjersler, vi hjelper kvarandre med å lukkast og det er rom for å vere seg sjølv.

Som trainee i Framtidsfylket får du mellom anna eit nettverk med andre traineear i Vestland fylke, eit spennande år med fagleg og personleg utvikling og innsyn i eit mangfaldig næringsliv i vår region.

Sparebanken Sogn og Fjordane søker trainee: Datadetektiv

Sparebanken Sogn og Fjordane søker trainee: Finans

Sparebanken Sogn og Fjordane søker trainee: Interaksjonsdesign

 

Education
Applied Computer Science
Automation and Intelligent Systems
Biomarine Innovation
Sustainability, Work Environment and Safety Management
Computer Engineering
Computer Science
Digital Business Development
Digital Infrastructure and Cyber Security
Digital Collaboration
Electrification and Digitalisation
Electronics Systems Design and Innovation
Computational Colour and Spectral Imaging (COSI)
Film and Media Studies
Film and Video Production
Financial Economics
Global Manufacturing Management
Graphic Design
Industrial Innovation and Digital Security
Industrial Cybernetics
Industrial Ecology
Economics and Technology Management
Information Technology
Information Security
Informatics
Engineering and ICT
Embedded Computing Systems
Interaction Design
International Business and Marketing
Cybernetics and Robotics
Technology Management
Marine and Maritime Intelligent Robotics
Marketing, Innovation and Management
Media, Communication and Information Technology
Media Studies
NTNU School of Entrepreneurship (NSE)
Programming
Project Management
Accounting and Auditing
Economics
Security and Cloud Computing
Simulation and Visualization
Circular Economy
Webdesign
Web Development
Business Administration