Status message

Want to share an event at NTNU Bridge? Tip us at kontakt@bridge.ntnu.no

Har du lyst til å skrive en masteroppgave som betyr noe for andre enn deg selv? Som faktisk kan bidra til å belyse og avdekke humanitære behov i Norge eller utlandet? 

Da kan du søke masterstipend hos Røde Kors! 

Røde Kors sitt samfunnsoppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Kunnskapsutvikling er svært viktig i dette arbeidet. For å stimulere til ny og relevant kunnskap deler Røde Kors ut inntil seks stipender til masterprosjekter som skal gjennomføres i 2023-2024. 

Årets stipend tildeles masterprosjekter som identifiserer og belyser humanitære behov og utfordringer i Norge eller innenfor temaer eller land der Norges Røde Kors har en særskilt interesse. Prosjektet må fordype seg tematisk slik at den belyser minst ett av våre fokusområder. Innenfor enkelte fokusområder har vi dessuten identifisert særskilte temaer, markert i kursiv, som kan være aktuelle. Imidlertid er alle gode masterprosjekter innenfor fokusområdene av interesse: 

 • Klimasårbarhet og -tilpasningsevne i lokalsamfunn 
  • I Norge er særlig samiske og nordnorske lokalsamfunn av interesse
  • I utlandet er særlig land der Røde Kors i Norge har programaktivitet av interesse 
 • Barn og unge i Norge som befinner seg i sårbare livssituasjoner 
  • Prosjekter som sikrer barn og unges aktive deltagelse og medbestemmelse er av særskilt interesse 
 • Eldre i Norge som befinner seg i sårbare livssituasjoner 
  • Eldre som bor på institusjon og/eller har minoritetsbakgrunn er av særskilt interesse 
 • Personer i Norge involvert i kriminalitet  
 • Migranter og flyktninger i sårbare livssituasjoner 
  • Enslige mindreårige asylsøkere i Norge er av særskilt interesse 
 • Utsatte gruppers behov for beskyttelse og/eller nødhjelp som følge av krise, krig og konflikt  
  • Særskilte land og områder av interesse er Libanon, Sahel, Russland, Myanmar og Afghanistan 
Target
Students
Date
-