Teach First Norway

Vil du gjøre en forskjell for elever i Osloskolen?

Du har sikkert selv hatt en eller flere inspirerende lærere eller rollemodeller som har vært viktig for hvilke valg du har tatt i livet. Nå kan du selv bli den som utgjør en slik forskjell for elever. Vi søker deg som er nytenkende, innovativ, samfunnsengasjert, liker utfordringer og har lyst til å påvirke ungdommers skolehverdag og framtidsmuligheter i en positiv retning.

Equinor, Osloskolen og Universitetet i Oslo samarbeider om Teach First Norway - et utfordrende 2-årig utviklingsprogram for ambisiøse ledertalenter med master- eller doktorgrad innen realfag. I Teach First Norway-programmet blir du ansatt som matematikk- og naturfagslærer i Oslo kommune, og får muligheten til å utvikle nye og spennende undervisningsmetoder i matte og naturfag.

I Teach First Norway-programmet ønsker vi å utvikle ledere som tørr å tenke nytt. For som lærer er du lederen i klasserommet og hvordan du former den rollen får stor betydning for framtidsutsiktene til dine elever. Som Teach First-kandidat kan du utrette store ting – for dine elever og for deg selv.

Som kandidat til Teach First Norway vil du utvikle dine lederegenskaper og styrke din personlige og faglige utvikling. Ved siden av fulltidsjobb som lærer på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo, vil du i år 1 av programmet delta i intensiv opplæring i forkant av skolestart (Summer Institute), ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, og få tett oppfølging gjennom samlinger og mentoring. I år 2 av programmet vil du delta på ledersamlinger i regi av Equinor samtidig som du fortsetter å utvikle deg som lærer og leder gjennom fokus på økt læring og prestasjoner blant elevene.
Job Description
Undervise i matematikk og/eller naturfag
Planlegge undervisning
Utarbeide mål for enkeltelever og grupper av elever
Evaluere og følge opp elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling
Qualifications
Mastergrad eller PhD innen realfag (må fullføres senest våren 2020)
Utmerkede akademiske resultater
Oppfylle fagkravene til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i matematikk og/eller naturfag
Flytende i norsk og engelsk
Maksimum to års arbeidserfaring ved oppstart av programmet
Vi ber om at alle søkere laster opp karakterutskrifter og vitnemål (også fra videregående skole). Søkere uten denne dokumentasjonen vil ikke gå videre i rekrutteringsprosessen
Personal Qualities
Nytenkende
Innovativ
Liker utfordringer
Samfunnsengasjert
Lyst til å påvirke ungdommers skolehverdag i en positiv retning
Entusiastisk
Initiativrik
Resultatorientert
Strukturert
Utholdende

Modig, åpen, tett-på og omtenksom er verdier som Teach First Norway bygger på. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke laget vårt med.
We Offer
Et spesialdesignet 2-årig utviklingsprogram
Intensiv opplæring i forkant av skolestart
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Kompetanseutvikling gjennom kurs og seminarer
Tett oppfølging fra eksterne og interne mentorer
Mulighet for å søke om graduate-stilling hos Equinor etter fullført program
Fast jobb i Osloskolen etter fullført PPU
General Information
Det gjøres oppmerksom på at rekrutteringsprosessen er delt opp i flere faser fordi kandidaten må oppfylle opptakskriteriene til PPU for å kvalifiseres til programmet. Universitetet i Oslo er ansvarlige for første del av prosessen, basert på karakterkrav fra master i realfag samt at kandidaten oppfyller kriteriene for opptak i PPU. Dette medfører at alle kandidater må søke om formelt opptak til PPU gjennom Søknadsweb ved Universitetet i Oslo innen 21.februar 2020, i tillegg til denne søknaden.

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen for PPU Teach First og lenke til Søknadsweb her: http://www.uio.no/studier/program/ppu-teachfirst/opptak/

Søkere som oppfyller kriteriene for opptak til PPU går videre i utvelgelsesprosessen som håndteres av Equinor. Utsendelse av tilbud gjennomføres av Utdanningsetaten (UDE) i Oslo Kommune, som er ansettende organisasjon.

Søknadsfrist: 21.februar 2020

Kontaktinfo:

For spørsmål rundt søknadsprosess og registrering av søknad ber vi deg vennligst sende e-post til:

teachfirstnorway@equinor.com

Type of work: 
Full-time work
Counties: 
Oslo
Field(s) of study: 
Pedagogics
Occupational area(s): 
Educators and coaches
Application deadline: 
21.02.2020
Please refer to NTNU Bridge when you contact an employer, so they know where you found their announcement.

Checklist for student assignments

Are you unsure what listing type to choose?
Answer some questions and we will find the listing(s) that best fits your announcement

Is this an unpaid assignment?
Can the assignment be part of the education?
Will the assignment result in a academic product?
Can the assignment be done as part of the study semester?
Can the assignment be done in combination with studies?
Is the assignment tailored especially for new graduates?

Your result

Full-time work

Work that cannot be combined with studies. Relevant for students who have earned their degree.

Master's thesis

The master's thesis is an assignment of higher academic level with specialization in a subject relevant to the degree. It marks the end of a five-year course of study. The assignment normally lasts 6-12 months and is finished before summer. The task is usually individual. In addition to subject specialization the student learns methodology, advanced writing and text comprehension. A thesis provides a thorough assessment of a problem, and often implies the collection and analysis of new data.

Bachelor's thesis

The Bachelor’s thesis is an assignment of lower academic level with specialization in a subject relevant to the degree. A bachelor thesis usually lasts up to six months and is part of a three-year bachelor's degree. The task can be solved individually or by a group. The student usually has other subjects while writing the bachelor thesis. In addition to subject specialization the student learns methodology, advanced writing and text comprehension. The thesis has less academic weight as a master's thesis, and is often more practical oriented.

Other assignments / unpaid work

Small student projects, field work, paid and unpaid professional training or other types of unpaid assignments like volunteer work.

Summer work

Summer work is usually full-time work done during the students' summer break (June-August). Many students do their mandatory practice work as summer work. This is paid employment.

Part-time work

Work that can be combined with studies, such as weekend- and evening work. It does not have to be academically relevant.

Internship / Trainee

Full Time work especially tailored for recently graduated students. usually a program of limited duration that includes job training and supervised learning.

×