Sommerprosjektet i Skagerak Energi 2021

Expires
Education level
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Field of study
Social and Political Sciences
Environment and Sustainability
Mechanical Engineering and Marine Technology
Chemical Engineering and Biotechnology
Electrical Engineering
Civil Engineering
Economy, Administration and Marketing
Type
Summer work
Work place
Porsgrunn
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
Conservation/Resource Management/Sustainability
County
Vestfold og Telemark
How to apply

På lag med en grønn framtid 

Klimautfordringene i samfunnet er betydelige. For å opprettholde en bærekraftig jordklode er det avgjørende med dekarbonisering av samfunnet og forbruk må reduseres. Dette skal fortrinnsvis skje samtidig som vi ønsker at levestandarden vår opprettholdes, og økes i andre deler av verden. En viktig bidragsyter i denne likningen er bruken av energi og forventningen om et betydelig økt energibehov i framtiden.

Per nå er det ubalanse i likningen, og for å nå de vedtatte klimamålene må alle sektorer bidra.
Skagerak Energi spiller på lag med en grønn framtid og er innstilt på å ta del i denne oppgaven. Vi er overbevist om at vi også er en del av løsningen for et bærekraftig samfunn.

I årets Sommerprosjekt ønsker vi derfor dere studenters råd på hvordan Skagerak Energi kan ta en tydelig rolle i denne endringen, og være en motor for innovasjon og grønn vekst gjennom etisk forsvarlige forretningsmuligheter i et bærekraftig perspektiv. Vi ønsker at dere belyser hva dette vil bety internt for vår egen organisasjon og hvordan vi kan bidra som en katalysator til at vår region blir klimanøytral.

Om sommerprosjektet

Skagerak har tro på at mangfold gir en større skaper- og innovasjonskraft i et team. Mangfold tilrettelegger for nytenkning og kreativitet, som gjør at man kan skape gode løsninger.
Vi vil derfor samle et tverrfaglig team på 4 6 studenter som skal jobbe tett sammen på vårt hovedkontor i Porsgrunn.
Vi oppfordrer studenter fra alle fagretninger til å søke! Har du erfaring fra innovasjon, bærekraft, etikk, biologi eller annen relevant erfaring gjennom studiene ønsker vi din søknad.
Prosjektet har en varighet på ni uker, inkludert to ukers ferie i fellesferien, med oppstart 14. juni og avslutning 13. august. Når prosjektet er ferdig presenteres resultatene for konsernledelse og medarbeidere i Skagerak Energi.
For prosjektdeltakere som kommer fra andre deler av landet vil vi være behjelpelig med å skaffe bolig.
Høres dette ut som noe du vil være med på kan du sende oss en søknad hvor du kort beskriver fagretningen din og hva du vil kunne bidra med inn mot et slik prosjekt.

Kvalifikasjoner:

  • Du har fullført bachelor og er i gang med eller skal starte mastergrad i 2021
  • Relevant utdannelse innenfor samfunnsfaglige, teknologiske eller økonomiske fagretninger

Vi tilbyr:

  • Bratt læringskurve
  • Tilgang til et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energisektoren
  • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver
  • Flotte arbeidslokaler i Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn
  • Konkurransedyktig lønn

For spørsmål om prosjektet kontakt HR rådgiver Heidi Øhrn på e-post: Heidi.Ohrn@skagerakenergi.no
eller telefon: 92226664 / 3592587

Education
Bioengineer
Biotechnology and Chemical Engineering
Civil and Environmental Engineering
Civil Engineering
Sustainable Architecture
Sustainable Energy
Sustainable Manufacturing
Computer Engineering
Energy and Environmental Engineering
Renewable Energy
Globalisation and Sustainable Development
Ocean Resources
Health, Safety and Environment (HSE)
Economics and Technology Management
Innovative Sustainable Energy Engineering
Chemistry
Materials Science and Engineering
Environmental Engineering
Environmental Toxicology and Chemistry
Nanotechnology
Vindkraft
Business Administration
Economics, Business Administration and Sustainability