Regnskapsenheten, Utenriksdepartementet

Expires
Education level
Completed Bachelors degree
Completed Masters degree
Field of study
Economy, Administration and Marketing
Type
Full-time work
Responsibilities
Administration and Procedure
Analytics, Computing and Reporting
Industry- and Business Development
Management/ Project Management
County
Oslo
How to apply

 

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.


Om stillingen

Økonomiseksjonen er en av fire seksjoner i Avdelingen for kompetanse og ressurser, og seksjonen består av fire enheter: Regnskapsenheten, Budsjettenheten, Enhet for etats- og virksomhetsstyring og Enhet for tilskuddsforvaltning, alle ledet av underdirektør med personalansvar. Regnskapsenheten består av tretten medarbeidere og har ansvaret for hele utenrikstjenestens økonomi- og regnskapssystemer.

Til Regnskapsenheten søker vi en engasjert, systematisk, effektiv og faglig dyktig medarbeider med erfaring fra statlig økonomiforvaltning. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig, og bidra til at utenrikstjenestens leverer regnskap av høy kvalitet og gjennom effektiv bruk av digitale verktøy.


Ansvars- og arbeidsområder

 • Systemansvarlig for Unit4 Business World i Utenrikstjenesten
 • Prosjektleder for Regnskapsenhetens arbeid med statlige fellestjenester 
 • Utviklingsansvarlig for nye systemer og løsninger innen UDs økonomisystemer
 • Ansvar for koordinering og innrapportering til statsregnskapet ifm. årsavslutning
 • Systemteknisk og regnskapsfaglig bistand til brukere av Unit4 Business World
 • Ansvar for å holde kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innen stillingens ansvarsområder
 • Linjeleder kan endre stillingens arbeidsoppgaver ved behov


Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad, fortrinnsvis innen økonomi og/eller regnskap
 • Må ha solid erfaring med bruk av Unit4 Business World (UBW), fortrinnsvis innen systemadministrasjon
 • Må ha kjennskap til statlig økonomiregelverk
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Må ha erfaring med prosjektledelse og/eller -deltakelse i større prosjekter
 • Ønskelig med interesse for utvikling av nye systemer, rutiner og løsninger
 • Ønskelig med erfaring fra norsk offentlig forvaltning, fortrinnsvis departement
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med statlige fellestjenester innen regnskap og/eller økonomiforvaltning