To rådgivere innen jord- og plantekultur i 100 % fast stilling på Helgeland

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Field of study
Environment and Sustainability
Biology and Biochemistry
Geology, Geomatics, and Petroleum Sciences
Type
Full-time work
Work place
Trofors eller Tjøtta
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
Consulting/Counselling
County
Nordland
How to apply

Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge søker
To rådgivere innen jord- og plantekultur i 100 % fast stilling på Helgeland
Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge er en kompetansebedrift som driver med rådgiving og forskning og utvikling (FoU) på vegne av landbruket i Nord-Norge. Vi ønsker å bidra til å styrke og utvikle landbruket og landbruksrelatert virksomhet i regionen.
Vi har behov for flere rådgivere og ønsker å styrke staben med kompetanse innen jord og plante-kultur. Du vil jobbe med medlemskontakt og oppfølging, rådgivning, veiledning og prosjektarbeid. Samt utarbeidelse av gjødselsplaner og uttak av jordprøver, og planlegge og gjennomføre fagmø-ter og kurs for våre medlemmer.


NLR Nord-Norge består av 1880 medlemsbedrifter og 38 ansatte som er spredd over hele lands-delen. Vi leverer rådgivning innen jord- og plantekultur, HMS, bygg og økonomi. I området Helge-land er det et aktivt landbruk med stor optimisme som vi dekker med 11 ansatte som er lokalisert på 7 forskjellige kontorer.

 

Hvilke kvalifikasjoner har du
• God kunnskap innen jord- og plantekultur, og da gjerne relatert til et eller flere
• av fagområdene grovfôrproduksjon, klima og kulturlandskap.
• For en av stillingene er vi interessert i en kombinasjonsstilling med rådgivning på jord- og plantekultur og HMS, hvis søker innehar slik kompetanse.
• Universitets- eller høgskoleutdanning innen agronomi eller naturvitenskapelige fag knyttet til plantevitenskap og økologi. Søkere med annen relevant utdanning og praksis oppford-res også til å søke.
• Gode datakunnskaper
• God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
• Initiativ, engasjement og gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide selvstendig, men også sammen med andre
• God gjennomføringsevne og løsningsorientert
• Førerkort B og disponerer egen bil

 

Vi kan tilby
• Faglige arbeidsoppgaver i et aktivt miljø, med gode muligheter for videreutvikling
• Stor grad av selvstendighet i stillingen med mulighet til å tilpasse egen arbeidshverdag
• Engasjerte kolleger
• Lønn etter avtale. Gode pensjon- og forsikringsordninger.
• Fleksibel tiltredingsdato for studenter som avslutter studiene til våren.
• Kontorsted fortrinnsvis Trofors eller Tjøtta, men andre kontorsteder på Helgeland kan vur-deres