Studenter søkes til Ateas sommerprosjekt 2021

Expires
Education level
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Field of study
Computer Science and Information Technology
Economy, Administration and Marketing
Type
Summer work
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
Industry- and Business Development
IT – Development and Design
Management/ Project Management
Technology- and Product development
County
Trondheim
How to apply

Atea er en av Norges største teknologibedrifter med 1650 ansatte fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. På Trondheimskontoret er vi 200 ansatte som jobber på tvers av ulike fagfelt. Sammen jobber vi alle for en bedre fremtid der vi bygger Norge ved å levere teknologi av og for mennesker. Vi jobber blant annet med smarte byer, velferdsteknologi, utdanningsteknologi, analyse, havbruk og kraft.  

Etter flere vellykkede sommerprosjekter søker vi i Atea Trondheim fem nye engasjerte, nysgjerrige og løsningsorienterte studenter til å hjelpe oss med årets problemstilling! 

Sommerprosjektet 2021

Årets sommerprosjekt går ut på å kartlegge fremtiden for et av Ateas produkter - fra produkt til tjeneste!

Dere skal utforme et forretningscase i løpet av sommeren som dere på slutten av perioden skal  presentere for ledelsen. Temaet "Fra produkt til tjeneste" er noe som stadig blir mer kjent i bedriftsmarkedet, med eksempler som biler, El-sparkesykler, software og annet IT-utstyr.

It-bransjen, som flere andre bransjer, selger tradisjonelt utstyr hvor det er opp til kunden å utnytte produktenes egenskaper. I fremtiden må vi kunne levere effekten av produktene som en tjeneste over tid, og det er dette dere skal finne ut av for et av våre produkter. Nøkkelord for utforming av forretningscaset vil være produktanalyse, prising, markedsstrategi og fra produkt til tjeneste.

Dere vil jobbe i et tverrfaglig team av 5 studenter med forskjellig studiebakgrunn. Hos oss vil dere få god hjelp fra fageksperter og andre ressurser hos Atea, som daglig jobber med lignende prosjekter og som vil være gode støttespillere for dere. 

Vi søker deg som: 

 • Har stå-på vilje og god gjennomføringskraft
 • Er interessert i fremtidens teknologiløsninger
 • Vil være med på å videreutvikle Ateas tjenesteportefølje
 • Har forretningsmessig forståelse
 • Liker å jobbe i tverrfaglige team  
 • Har fullført 3 eller 4 år høyere utdanning sommeren 2021 (gjerne studier innen økonomi/administrasjon, Business Analytics, IT og teknologi, ledelse, innovasjon og markedsføring) 

 Dette kan du forvente av sommerprosjektet til Atea:  

 • Presentasjon av sluttresultatet for ledelsen 
 • Bratt læringskurve og innsikt i en svært aktuell bransje 
 • Mulighet til å jobbe med en interessant problemstilling 
 • Bistand fra et sterkt kompetansemiljø 
 • Arbeidserfaring innen et felt mange bedrifter i dag etterspør kompetanse på 
 • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver i vekst 

I etterkant av tidligere sommerprosjekter har flere kandidater skrevet masteroppgaver, hatt deltidsjobb og blitt fast ansatt hos oss.

Siden nysgjerrighet er en av våre verdier vil omvendt intervju være en del av rekrutteringsprosessen der du får muligheten til å stille oss dine spørsmål.

Education
Applied Computer Science
Computer Science
Digital Business Development
Digital Collaboration
Electronics Systems Design and Innovation
Financial Economics
Global Manufacturing Management
Economics and Technology Management
Information Technology
Information Security
Informatics
Engineering and ICT
Embedded Computing Systems
International Business and Marketing
Communication Technology
Technology Management
Marketing, Innovation and Management
NTNU School of Entrepreneurship (NSE)
Programming
Project Management
Economics
Security and Cloud Computing
Simulation and Visualization
Business Administration
Economics and Business Administration
Economics, Business Administration and Sustainability