Fleksibel deltidsjobb som studentkontakt for Naturviterne ved NTNU

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Completed Bachelors degree
Type
Part-time work
Work place
NTNU
Responsibilities
Other tasks
County
Trondheim
How to apply

Ønsker du deg en lærerik, morsom og sosial deltidsjobb, som er fleksibel og tilpasset din studiehverdag? Da bør du søke om å bli studentkontakt for Naturviterne ved NTNU!

Som studentkontakt har du ansvar for aktiviteten til Naturviterne ved NTNU og leder et lokallag av frivillige studenter. Du fungerer som vårt bindeledd til universitetet og arbeider etter våre forventninger og instrukser.

Jobben er tilpasset studieåret, med lite arbeid i eksamensperiodene, og mer jobb i begynnelsen av semesteret. Arbeidstiden er fleksibel, og du bestemmer selv når du jobber. Arbeidsoppgavene er varierende og består hovedsakelig av organisering og planlegging av arrangementer for studenter, stands og møter i tillegg til promotering i sosiale medier. Føringene vi legger er forventninger til jevnlig aktivitet. Innhold står lokallagene for selv, men vi ønsker en faglig og sosial balanse.

Et typisk semester ser slik ut:

  • Ett arrangement i måneden (lunsjforedrag, klesbyttedag, plantebyttemarked, standryddedag, bedriftspresentasjoner, kurs (f.eks. jobb og vin), medlemsmøter o.l.)
  • To-tre møter med lokallag for planlegging og delegering av ansvar
  • Flere stands hver måned
  • Jevnlig aktivitet på sosiale medier

Gjennom jobben vil du få nyttig organisasjons- og ledererfaring og bli kjent med andre aktive studenter i hele landet. Stillingen krever ingen spesielle forkunnskaper og man får god opplæring ved tiltredelse.

Som studentkontakt burde man være selvstendig, organisert, sosial, engasjert og ta en naturvitenskapelig relatert utdannelse. Ved universitetene har vi medlemmer som studerer innenfor en rekke forskjellige naturvitenskapelige studieretninger: biologi, bioteknologi, by- og regionsplanlegging, fiskeri- og havbruk, fornybar energi, fysikk, geologi, husdyrfag, kjemi, landskapsarkitektur, marint, materialteknologi, matematikk, miljøforvaltning, miljø- og naturressurser, molekylærbiologi, nanoteknologi, naturforvaltning, plantevitenskap, skogfag, økologi m.m.

Du vil:

  • Synliggjøre Naturviterne ved NTNU
  • Rekruttere nye medlemmer
  • Få med flere aktive studenter
  • Arrangere faglige og sosiale arrangementer
  • Koordinere og lede aktiviteten i lokallaget ved NTNU
  • Få lønn etter avtale

Søker må kunne prate og skrive flytende norsk.

#deltidsjobb #deltidsstilling #fleksibel arbeidstid #biologi #bioteknologi #molekylærbiologi #farmasi #kjemi #geomatikk #geologi #materialteknologi #nanoteknologi #matte #fysikk #økologi