Hvordan kan det på best mulig måte dannes en felles kultur på avdelingen, slik at man kan sikre samsvar i forventninger og felles forståelse for felles oppdrag?

Expires
Education level
Started bachelor/master (1.-3. yr)
Started master (4.-5. yr)
Field of study
Pedagogy and counselling
Communication and Media Production
Economy, Administration and Marketing
Type
Master's thesis
Responsibilities
Administration and Procedure
County
Oslo
How to apply

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 78 000 brukere.  Med rundt 1550 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vi har avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. 

Avdeling og virksomhetsområde det skal skrives masteroppgave for:

Avdelingen for Regionale HR-tjenester er organisert i virksomhetsområde Administrative tjenester i Sykehuspartner.

Avdelingen har 156 ansatte organisert i 8 ulike seksjoner med hver sin seksjonsleder. Den ene seksjonen består av 4 rådgivere som skal rapportere til avdelingsleder.

Avdelingen er ansvarlig for å levere HR-tjenester til alle helseforetak i den største helseregionen i Norge med nærmere 3 millioner mennesker. Vi utbetaler lønn til nærmere 90 000 ansatte, henter inn 2,3 milliarder kroner i refusjoner på vegne av helseforetak og drifter og forvalter HR-systemene for regionen.  

 

Education
Project Management
Business Administration
Economics and Business Administration
Areas of expertise
Media and communication
Economy, administration and marketing