IT-trainee 2021

Expires
Education level
Completed Bachelors degree
Education program
Mathematics, Physics, and Nanotechnology
Communication and Media Production
Computer Science and Information Technology
Type
Full-time work
Internship / Trainee
Work place
Nydalen
Responsibilities
Analytics, Computing and Reporting
Technology- and Product development
County
Oslo
How to apply

Visste du at Statnett forvalter kritisk infrastruktur? Det nordiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer og forbedringer, noe som gir økt kompleksitet. Dette gir spennende utfordringer innen utnyttelse av maskinlæring, automatisering og data science. Statnett har stort fokus på å bygge grunnmuren som støtter opp under fremtidens kraftsystem, deriblant satses det mye på systemarkitektur, informasjonsarkitektur, datakvalitet, big data og prosessering av store datamengder, og ikke minst informasjonssikkerhet. Vi er igang med å bygge et sterkt fagmiljø for systemutvikling, hvor vi fremover skal ansette i overkant av 50 utviklere. Vi er på jakt etter både seniorer og juniorer for stillinger hos oss! Les mer om det her Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i enda større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. 

Vi er veldig engasjerte i og opptatt av utviklingen til våre traineer. Mange tidligere traineer har opparbeidet seg spennende karrièrer hos oss etter endt periode, både innenfor lederstillinger og spennende fagstillinger. Nå retter vi fokus mot deg, og ser frem til å sammen kunne bygge en karrière hos Statnett!  

Hva kan du forvente hos oss?

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor flere deler av organisasjonen, som gir en unik mulighet for faglig utvikling og et tverrfaglig samt sosialt nettverk
 • Muligheten til å bygge breddekompetanse og forståelse, eller spisskompetanse innenfor et smalere område, enten det er en fagkarriere eller en lederkarriere du har i sikte
 • Programmet går over 18 måneder, fordelt på 3 terminer i ulike enheter og divisjoner. 
 • Delta på gruppebaserte kursmoduler som bidrar til personlig utvikling
 • Det vil være mulighet for utveksling i Sverige og Danmark, og for noen kan også en av terminene gjennomføres på et av våre kontorsteder utenfor Oslo

Hvem er du?

 • Du har utdanning fra: datateknologi, kybernetikk, informatikk, geomatikk, kommunikasjonsteknologi, informasjonssikkerhet, ingeniørvitenskap og IKT, matematikk/statistikk o.l.
 • Du er på siste året av studiet, eller har nylig fullført din mastergrad
 • Du kan vise til gode akademiske resultater
 • Programmeringskompetanse og teknisk forståelse vil være en fordel 
 • Du formulerer deg godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig, norsk minimum B2 nivå

Kandidater med 1-2 års arbeidserfaring kan også bli vurdert

Som trainee i Statnett vil du trives dersom du:  

 • Ønsker å bygge en fremtidsrettet kompetanse og karrière hos en viktig samfunnsaktør
 • Tar initiativ og tørr å utfordre 
 • Er engasjert og selvstendig
 • Er nysgjerrig og lærevillig
 • Ser verdien i Statnett sin samfunnsrolle  
Praktisk informasjon vedrørende rekrutteringsprosessen:

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en rekrutteringsdag/assessment Center hos Statnett i Oslo 26 Oktober. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer på opplegg og tidsplan ift den til enhver tid gjeldende anbefaling fra FHI mht Covid-19. Praktisk informasjon rundt dette blir sendt til valgte kandidater etter at søknadsfristen har gått ut. Kandidatene som kommer videre fra denne dagen vil bli kalt inn til 2. gangsintervju hos Statnett i Oslo kort tid etter dette.  Søkere må sende søknad gjennom vår søknadsportal. Kun søknader som inneholder CV og vitnemål/karakterutskrifter vil bli vurdert.  For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no

Education tags
Applied Computer Science
Computer Engineering
Computer Science
Digital Business Development
Digital Infrastructure and Cyber Security
Digital Collaboration
Electronics Systems Design and Innovation
Computational Color and Spectral Imaging (COSI)
Physics
Physics and Mathematics
Graphic Design
Industrial Cybernetics
Information Technology
Information Security
Informatics
Engineering and ICT
Embedded Computing Systems
Interaction Design
Communication Technology
Cybernetics and Robotics
Marine and Maritime Intelligent Robotics
Mathematical Sciences
Materials Science and Engineering
Media, Communication and Information Technology
Media Studies
Programming
Security and Cloud Computing
Simulation and Visualization
Webdesign
Web Development
Areas of expertise
Computer Science and Information Technology
Media and communication