Oppgavesamarbeid

Skal du skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave? Vi anbefaler at du skriver oppgaven din i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver! På NTNU Bridge finner du mange spennende arbeidsgivere og faglig relevante oppgaver. Disse finne du under Utlysninger.

Slik gjør du:

  1. Opprett profil på NTNU Bridge
  2. Finn en oppgave som interesserer deg
  3. Avklar med fagansvarlig om du kan velge denne oppgaven 
  4. Kontakt oppdragsgiver, send eventuell søknad og dokumentasjon
  5. Oppgaveformulering, roller og framdriftsplan avklares i samråd med faglig veileder og oppdragsgiver
  6. Skriv under kontrakt før oppgavesamarbeidet starter. Du finner mer informasjon under Samarbeidsavtaler.

Om du selv har ideer til en oppgave som du ønsker å skrive i samarbeid med en ekstern, kan du ta direkte kontakt med arbeidsgivere som har profil på NTNU Bridge. Forsikre deg først om at studiet ditt åpner for å skrive oppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver, og koble på fagansvarlig så snart det lar seg gjøre.

I tillegg til den interne veiledning du får på NTNU, oppfordrer vi oppdragsgiver til å gi minst 20 timer med ekstern veiledning/oppfølging gjennom en masteroppgave.

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.