Om NTNU Bridge Aquaculture

Hva er NTNU Bridge OCEANS Aquaculture?

NTNU Bridge Aquaculture er en tjeneste for kunnskapssamarbeid mellom NTNU og havromsnæringen. I samarbeid med Brohode Havbruk 2050 rettes fokus mot sjømatsektoren. Studenter og arbeidsgivere kan opprette profil på portalen og komme i kontakt. Arbeidsgivere kan lyse ut ledige stillinger, internships, praksisplasser og studentoppgaver. Vi legger til rette for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringa, og åpner dører til fagmiljøene på NTNU. Som student får du tilgang på nettverk, praksiserfaring og faglige utfordringer.

Disse bransjene og utdanningsområdene dekkes av NTNU Bridge Aquaculture: Tjenesten er først og fremst utviklet for havbruksnæringen og sjømatsektoren, inkludert underleverandører. I praksis inkluderer dette de fleste som jobber med havrom, og omfatter blant annet oppdrett, fiske, fiskefôr, sjøfart, leverandører av teknisk utstyr, maritime konstruksjoner, IT-løsninger, økonomi, HR-tjenester, markedsføring, FoU, dyrevelferd og miljøvern.

Dette dekker de fleste utdanningsområder, og et bredt spekter av fagkompetanse hos studentene. NTNU Bridge OCEANS dekker følgende kompetanseområder: Administrasjon og ledelse, Biologi, Biomarin innovasjon, Bioteknologi, Bygg og transport, Energi og prosessteknikk, Entreprenørskap, HMS, Industriell design og produktutvikling, Informatikk og datateknikk, Kjemi, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Marin økologi, Markedsføring, Matematikk og fysikk, Materialteknologi, Matteknologi, Miljøteknikk, Nautikk og skipsdesign, Samfunnsfag og statsvitenskap, Vann- og miljøteknikk, Økonomi.

 

Hvem er NTNU Bridge Aquaculture?

NTNU Bridge Aquaculture er opprettet i samarbeid mellom NTNU Bridge, NTNU Oceans, Brohode Havbruk 2050 og NTNU Ocean Club.

Brohode Havbruk 2050 er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap, rekruttering til sektoren øker, og relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

NTNU Oceans er universitetets satsingsområde på Havromsvitenskap og -teknologi. Gjennom tverrfaglig samarbeid løser forskerne som er knyttet til NTNU Oceans komplekse utfordringer som har stor betydning for samfunnet. Målet er å bidra med kunnskap for et bærekraftig havrom

NTNU Ocean Club er en studentorganisasjon som jobber for å engasjere studenter med faglig interesse for havet og havromsrelaterte næringer. Studentene i Ocean Club mener bærekraftig bruk av havet vil spille en nøkkelrolle for økonomisk, sosialt og teknologisk utvikling i fremtiden.

NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb. Offentlige og private virksomheter får tilgang på fersk fagkompetanse gjennom våre studenter. Studentene får tilgang til verdifull praksiserfaring og relevant jobb etter studiene. Faglærere får tilgang til dagsaktuelle problemstillinger og kontakter i næringen.

Niche reference