Håndbok for arbeidsgivere

NTNU kan virke stort og uoversiktlig når en kommer utenfra, med 40 000 studenter fordelt på over 400 studieprogram innen alt fra billedkunst og barnevern til informasjonssikkerhet og nanoteknologi. Med denne håndboka ønsker vi å gjøre det enklere å innlede samarbeid, ved å gi en kortfattet guide til hvordan du kan finne kompetansen du leter etter. Her kan du blant annet lese om:

  • Hvordan samarbeide om studentoppgaver; frister, oppgaveformuleringer, krav og forventninger
  • Hvordan komme i kontakt med studentene
  • Andre former for samarbeid
  • NTNUs 14 utdanningsområder; Hvilken kompetanse har studentene og hvilke bransjer får de jobb i
  • Isabell Rong Gabrielsen og Stig Holte-Berg sine opplevelser fra oppgavesamarbeid og praksis

 

"Gjennom tiltak som NTNU Bridge og denne håndboken ønsker vi å styrke koplingen mellom akademia og arbeidslivet, og gjøre det enklere å innlede faglige samarbeid."
- Anne Borg, prorektor for utdanning, NTNU

 

Les hele håndboka (PDF)

Håndbok for arbeidsgivere

Checklist for student assignments

Are you unsure what listing type to choose?
Answer some questions and we will find the listing(s) that best fits your announcement

Is this an unpaid assignment?
Can the assignment be part of the education?
Will the assignment result in a academic product?
Can the assignment be done as part of the study semester?
Can the assignment be done in combination with studies?
Is the assignment tailored especially for new graduates?

Your result

Master's thesis

The master's thesis is an assignment of higher academic level with specialization in a subject relevant to the degree. It marks the end of a five-year course of study. The assignment normally lasts 6-12 months and is finished before summer. The task is usually individual. In addition to subject specialization the student learns methodology, advanced writing and text comprehension. A thesis provides a thorough assessment of a problem, and often implies the collection and analysis of new data.

Bachelor's thesis

The Bachelor’s thesis is an assignment of lower academic level with specialization in a subject relevant to the degree. A bachelor thesis usually lasts up to six months and is part of a three-year bachelor's degree. The task can be solved individually or by a group. The student usually has other subjects while writing the bachelor thesis. In addition to subject specialization the student learns methodology, advanced writing and text comprehension. The thesis has less academic weight as a master's thesis, and is often more practical oriented.

Other assignments / unpaid work

Small student projects, field work, paid and unpaid professional training or other types of unpaid assignments like volunteer work.

Summer work

Summer work is usually full-time work done during the students' summer break (June-August). Many students do their mandatory practice work as summer work. This is paid employment.

Part-time work

Work that can be combined with studies, such as weekend- and evening work. It does not have to be academically relevant.

Full-time work

Work that cannot be combined with studies. Relevant for students who have earned their degree.

Internship / Trainee

Full Time work especially tailored for recently graduated students. usually a program of limited duration that includes job training and supervised learning.

×