Events

Advertise your event at NTNU Bridge. Events can be anything from career fairs, business presentations, conferences or other activities for students, lecturers and professionals. It can also be courses offering career counselling and help with writing job applications for students.

If you do not have a Bridge profile but want to spread the word about an event, send us an email at: kontakt@bridge.ntnu.no

Format: 11/14/2018
E.g., 11/14/2018
22/11/2018 - 14:15
S6, NTNU Gløshaugen

Have you ever dreamed of becoming an astronaut or rocket scientist, wanted to fight global...

Have you ever dreamed of becoming an astronaut or rocket scientist, wanted to fight global warming with Earth-observation satellites or wondered how someone from a small country can take part in Humanity’s journey to the stars? Look no further!

The European Space Agency (ESA) and the Norwegian Space Centre (NSC) go on tour to Oslo, Bergen and Trondheim to talk about student and career opportunities in space. During this event, you’ll learn about a plethora of opportunities that can lead to a career in the space sector or serve as a springboard to other career paths. ESA will talk about their internships and Young Graduate Trainee (YGT) positions, and NTNU students and alumni will share their experiences from these programs. You’ll also be informed about relevant summer courses and other exciting possibilities. Kongsberg Seatex (based in Trondheim) will present their space activities, and research groups and student organisations from Gløshaugen will give short presentations about their satellite and rocket projects.

The event is free, and at 17:00, there will be free pizza at Kjelhuset for those who want to keep mingling and discussing. Please click attend on the event on Facebook if you plan to go, so we know how much pizza to order.

Read about the event
23/11/2018 - 08:00
Midt-Norge

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jakter Sett Sjøbein etter master...

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jakter Sett Sjøbein etter master studenter ved universiteter og høyskoler i Norge.
20 studenter får dekket reise og opphold til region Midt-Norge 23.-30 november 2018. De får besøke spennende bedrifter, og mulighet til å knytte viktige kontakter for videre arbeidsliv. 
Hvem er du?

 • master student (alle studieretninger) høstsemesteret 2018
 • trenger ikke å kunne noe om hav eller fisk
 • vil lære og se hvordan det du kan fra før kan brukes i sjømatnæringen
 • ønsker å lære mer om sjømatnæringen
 • interessert i design og/eller teknologi
 • har høy arbeidsmoral og gode samarbeidsevner

Søknadsfrist 23. oktober 2018

Read about the event
29/11/2018 - 09:00
Scandic Nidelven, Trondheim

Sjømat Norge inviterer i år som i fjor studenter til å delta på Teknologi- og servicekonferansen...

Sjømat Norge inviterer i år som i fjor studenter til å delta på Teknologi- og servicekonferansen i Trondheim 29. november 2018. De fem første som melder seg på får dekket deltakeravgift og lunsj. I år skal det være en Bootcamp, så det blir flere studenter som deltar. Ser mer informasjon og link til påmelding på: https://sjomatnorge.no/teknologi-og-servicekonferansen-2018/.

 

Read about the event
15/01/2019 - 23:45
NTNU i Trondheim

Etter- og videreutdanningskurs ved NTNU i Trondheim

Så godt som alle nye...

Etter- og videreutdanningskurs ved NTNU i Trondheim

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

 

Målgruppe:

Personer med erfaring fra oppdrett som ønsker ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ansatte i akvakulturnæringen, som driftsledere og andre som jobber på oppdrettsanlegg, og andre interesserte som for eksempel akvaveterinærer og fiskehelsebiologer, ansatte i myndighetene, som mattilsynet, i forsikringsselskap som forsikrer RAS og ansatte i leverandørindustrien og lærere ved skoler med undervisning i akvakultur.

 

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng.

Kurset dekker resirkuleringsanlegg med ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, og matfisk, samt marin yngel og påvekstfisk. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium.

 

Læringsform:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger på NTNU Gløshaugen og NTNU Senter for fiskeri og havbruk, Trondheim. I tillegg legges det opp til en eksursjon til et resirkuleringsanlegg i nærheten av Trondheim.

Mellom samlingene skal kursdeltakerne skrive en prosjektoppgave. Oppgaven skal presenteres på samling 2, og godkjent oppgave er obligatorisk for å få godkjent gjennomføring av kurset.

 

Læringsmål:

Etter fullført kurs, skal deltakeren ha (Kunnskaper):

 • Innsikt i de viktigste biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.
 • Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker hverandre.
 • Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.
 • Ha kunnskaper nok til å kunne evaluere de viktigste delene av et planlagt resirkuleringssystem.

 

Etter kurset skal deltakeren (Ferdigheter):

 • Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg.
 • Kunne drifte et enkelt resirkuleringssystem.

 

Etter kurset skal deltakeren (Generelle ferdigheter):

 • Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk.
 • Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe og bygge nye anlegg.

 

For kontaktpersoner og søknad, se NTNUs nettsiderhttps://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17408

 

Read about the event
13/02/2019 - 23:45

Er du student med en gründer i magen?

Nå kan du søke om støtte på inntil...

Er du student med en gründer i magen?

Nå kan du søke om støtte på inntil 1 million kroner fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning!

STUD-ENT-ordningen er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine forretningsideer. Forretningsideen din trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje, men den må være relatert til kunnskapen du har fått gjennom studiet ditt.

Fristen for å søke er 13. februar 2019.
Les mer her: https://www.forskningsradet.no/prognett-stud-ent/Forside/1254030826331

Read about the event
22/03/2019 - 09:15
Aarhus, Danmark
ACC is an annual case competition mainly for business students from Denmark, Sweden,...
ACC is an annual case competition mainly for business students from Denmark, Sweden, Norway, and Finland. ACC is a non-profit organisation and is organised by 29 voluntary students from Aarhus University. Our aim is to bridge academia and the challenges that real-life businesses are facing.
 
ACC will take place in week 13, 2019. The application period opens on February 5th 2019.
 
WHAT’S IN IT FOR YOU?
 • ACC is the largest case competition in the Nordic countries. Throughout an entire week, the participating students solve two 5-hour introductory cases and one extensive 30-hour main case
 • ACC is a great way for you to improve your problem-solving skills and boost your CV
 • Each year, we select 9 distinctive teams consisting of top-students who compete in the competition. This means that there are plenty of chances to network with other students from the Nordic countries, but certainly also with potential future employers
 • All expenses are paid for the participating students (accommodation, food, flights, etc.)
 
APPLYING FOR ACC 2019
If you would like to have the chance to participate in ACC 2019, all you have to do is to gather a team consisting of three students. The application period opens on February 5th 2019.
 
Contact:
Annette Lunde & Katrine Jakobsen
Recruitment and Nordic Relations - Aarhus Case Competition 2019
 
 
Read about the event