De gode hodene møter
arbeidslivet tidlig

NTNU Bridge er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.
 
Private og offentlige aktører er ute etter de gode hodene fra NTNU. NTNU har en sterk posisjon i norsk arbeidsliv – mange arbeidsgivere er ute etter våre studenter lenge før de er ferdige med studiene.  
 
På NTNU Bridge kan studenter enkelt legge inn CV, søke etter sommerjobber og praksisplasser, og få kontakt med arbeidsgivere. Arbeidsgivere kan finne studenter og legge ut stillinger og oppgaver. I tillegg kommer du i kontakt med studenter for ulike oppdrag. NTNU Bridge er også laget for at faglærere ved NTNU skal komme i kontakt med eksterne samarbeidspartnere.
 
Når du har registrert deg får du som student tilgang til arbeidsgivere som ønsker samarbeid med akkurat deg. Du som er arbeidsgiver må også registrere deg. Da får du møtt de gode hodene og kan legge ut egne oppdrag.
 
Registreringen er enkel. Trenger du veiledning hjelper vi deg gjerne. NTNU Bridge er en tjeneste laget av NTNU. Tjenesten koster ingenting. Vi er her om dere lurer på noe eller har innspill.
 
NTNU Bridge er utviklet i samarbeid med studenter, faglærere og ulike aktører i norsk arbeidsliv. Uten disse ville broen ha blitt umulig å gå over.
 

 

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×