Bygg nettverk gjennom
NTNU Bridge

NTNU Bridge kan gi nye nettverk og samarbeidspartnere til prosjekter og oppdrag. Vi har regionale, nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å samarbeide med NTNU. Hos oss finner du arbeidsgivere innen offentlig forvaltning, privat næringsliv og organisasjoner. 

Hold deg oppdatert på nye oppdrag som kommer inn til NTNU. Oppdragene kan være tema til bachelor- og masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber eller del- og heltidsjobber.

Som faglærer eller studieveiledere ved NTNU kan du registrere deg her:

Når du har logget inn kan du søke blant alle våre arbeidsgivere og utlysninger:

Du kan også søke blant arrangement for deg eller studentene dine. Informer oss gjerne om du har et arrangement du vil dele, så hjelper vi deg.

Under Bridge-historier kan du lese om andres erfaringer fra oppgavesamarbeid, praksis eller jobb.

Har du opplevd et vellykket samarbeid mellom NTNU-student og ekstern oppdragsgiver? Fortell oss om det! Vi ønsker å dele de gode historiene for glede og inspirasjon.

Om du har innspill til hvordan vi bedre kan legge til rette for samarbeid mellom eget fagmiljø og eksterne, send e-post til kontakt@bridge.ntnu.no

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×