Brohode åpnet veien til havbruksnæringen for Trude

Navn: Trude Steinbru Heggstad

Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Tittel på masteroppgave: Blått Kompetansesenter- fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring, skrevet i samarbeid med NTNU Brohode Havbruk

Nåværende stilling: Daglig leder for Blått Kompetansesenter på Frøya

 

Startet med Brohode-konferanse på Frøya
Det hele begynte med faget Eksperter i team. Her skal en gruppe studenter fra ulike fag samarbeide om et gitt problemområde. Trudes gruppe jobbet med tema Bærekraftige Kystsamfunn, og for fire år siden deltok hun på sin aller første Brohode-konferanse på Frøya. 

Der møtte hun en svært overbevisende gjeng i Asgeir Johansen, Heidi Glørstad Nielsen, Alexandra Neyts og Yngvar Olsen fra NTNU. I tillegg fikk hun være med ut og besøke næringen, og fikk et innblikk i alt det spennende som skjer ute i øyregionen. 

- Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg er et sant Brohode-barn. Nå jobber jeg med flere av dem som deltar på Brohodekonferansen.

 

Allsidig utdanning
Trude fullførte en bachelorgrad i samfunnsfag med fordypning i statsvitenskap og samfunnsøkonomi før hun startet på Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn.

- Bachelorgraden min kommer godt med mht. økonomisk forståelse og forståelse for det norske økonomiske og administrative systemet.

- Mastergraden er svært relevant for alle mine arbeidsoppgaver. Jeg jobber mye ut mot entreprenører innen blå og grønn sektor, og en god forståelse for utfordringer og behov blant entreprenører kommer svært godt med. Jeg jobber også med flere nettverks- og klyngeprosjekt og forståelse for mekanismer tilknyttet samarbeid og nettverk er svært etterspurt.

 

Mastergrad tett på næringen
Trude søkte seg inn på Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn fordi hun ønsket et mer praktisk rettet studie der hun fikk jobbe tettere på næringen. Det hun likte best med studiet var å se at arbeidet med masteroppgaven ble tatt i praktisk bruk både underveis og etter den var ferdig, og at flere av prosjektene gjennom studiet faktisk ble tatt i brukt i næringen. Trude mener hun har fått godt utbytte av den praktiske erfaringen hun fikk som student.

- Innsikt i innovasjonsprosesser og tversektoriell kunnskapsutveksling har vært svært viktig for meg. Vi jobber mye i prosjekter med både forskningsmiljø og næringsmiljø, og å være bevisst når det gjelder effektiv og fruktbar kommunikasjon på tvers av disse er avgjørende for prosjektene.

- God kjennskap til virkemiddelapparatet kommer også godt med, da de fleste prosjekter jeg jobber med er finansiert gjennom forskjellige virkemiddel.

 

Vil ta Brohode-konferansen til neste nivå
Trude har vært stor tilhenger av Brohode siden hun deltok første gang. 

- Brohodekonferansen er svært god sånn som den er. Det var her jeg, med min samfunnsvitenskapelige bakgrunn, fikk se at mitt fagfelt også kunne passe inn i havbruksnæringen.

- Jeg hadde aldri vært på et oppdrettsanlegg før, jeg visste ikke hva jeg gikk til. Men her lærte jeg at det var rom for sånne som meg her også.

Planen er å videreutvikle Brohodekonferansen til noe større og enda mer kraftfullt. Det tror Heggstad er viktig i en tid der havbruksnæringen utvikler seg så raskt at det er vanskelig å henge med i svingene.

- Det er nye behov helt fra videregående skole til høyt oppe i gradene. Man trenger nye metoder og nye utdanningsverktøy for å klare å være med på veksten.

- Nå skal vi ta det til neste nivå. Næringen står langt ifra stille, og det skal ikke vi gjøre heller!

Niche reference