Teori i praksis – sommerjobber ga mersmak

Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i praksis gjennom fire ukers sommerjobb i Skogmo Industripark. Samarbeidet ga mersmak både for studentene og deltagende bedrifter, dermed videreføres prosjektet i flere masteroppgaver.

FOTO: BJØRN TORE NESS

 

Navn: Ali Akbari, Loic Miguet, Abhilash Anand, Velin Georgiev og Ham George Varghese

Utdanning: Master Global Manufacturing Management

 

Initiativtaker 

Som leder av GLOBUS og visepresident i NITO Studentene Trondheim så Velin at flertallet av studentene i ingeniørutdanningen ønsket seg mer praktisk erfaring. Dermed bestemte han seg for å ta saken i egne hender og se etter en mulig løsning. Under Karrieredagene 2018 kom han i kontakt med flere selskaper og klarte å finne likesinnede som kunne se at et studentsamarbeid ville gi en vinn-vinn-situasjon. Til slutt ble det Skogmo Industripark som ga studentene en sjanse. 


–  Etter å ha jobbet tett for å co-organisere et bedriftsbesøk i Skogmo Industripark og jobbet for å sikre fem stillinger for sommerpraktikanter i klyngen, var jeg virkelig vitne til potensialet og fordelene ved å lukke gapet mellom akademia og industrien, forteller Velin. 

Han mener at Norge ikke har kapasitet til å konkurrere kvantitativt med resten av verden om antall utdannede ingeniører. Dermed er det en god strategi å fokusere på det kvalitative aspektet.

 

Teori i praksis

Studenetenes oppgave har blant annet vært å analysere og identifisere områder hvor det ligger muligheter til forbedring. Både i metoder, produksjonsflyt og i andre enden av det inntjening og besparelser. Deltagende bedrifter i prosjektet var GL-bygg, Overhalla hus, Overhalla betongbygg, Byggmakker Overhalla og Namas vekst.

– Et viktig punkt i strategien til Skogmo industripark er å jobbe tettere med kunnskapsmiljøene. Vi må jobbe for å forene teori og praksis, ikke bare snakke om det, sier prosjektleder Ola Lauve i Skogmo industripark.

Daglig leder i GL-bygg, Arne Magne Galguften, mener at det har vært en positiv erfaring å se bedriften gjennom studentens øyne, da de har en nøytral inngang.
– Målet er at ved hjelp av riktige verktøy kan vi hente ut effekter vi ikke har tatt ut før. Vi håper at vi nå blir en case i en masteroppgave. Det skal bli interessant å se hva de konkluderer med, sier han. 

 

De fem studentene er svært fornøyde med muligheten til å teste sine kunnskaper fra studiet i praksis. 

– De viste fra begynnelsen av stor interesse for å samarbeide med oss. Vi skulle samarbeide tett med selskapene og se på noen av problemene de møtte angående produksjon, logistikk, innkjøp og supply chain, kan Ali fortelle. 

– Det var noen praktiske utfordringer som måtte håndteres, likevel var det spennende å se hvordan studenter og industri gjensidig kan dra nytte av slike samarbeid. Vi ser frem til flere samarbeid med Skogmo gjennom oppgavesamarbeid, sommerjobb, praksisplasser osv., sier Ham George.

 

I startgropa for et langvarig samarbeid 

Det var første gang Skogmo industripark gjennomfører et slikt prosjekt. Erfaringene som ble gjort er så positive at samarbeidet videreføres inn i flere masteroppgaver og det jobbes med andre samarbeidsformer. 

– NTNU har ytret et ønske om å starte kommende studieår med et besøk her på Skogmo og da med studenter fra flere fagretninger, så vi
ser fram til fortsettelsen, sier Ola. 

Han ser også frem til å se nærmere på konklusjonene når masteroppgavene er levert
– Prosjektet blir en del av tre, muligens fire masteroppgaver på NTNU, og det skal bli interessant å se hva masterstudentene konkluderer med.

Studentene ser også frem til videre samarbeid. 

– Begge parter er veldig fornøyde med resultatet av sommerjobbene, og jeg er sikker på at samarbeidet mellom Skogmo Industripark og GLOBUS vil blomstre enda mer. Vår delte visjon for fremtiden er å inkludere studenter fra andre studieretninger, ved hjelp av EiT-modellen, for å skape et team med bred kompetanse som kan takle utfordringer ved Skogmo Industipark. Å starte og bygge dette samarbeidet er en fantastisk og utviklende opplevelse, og jeg fikk bekreftet min tro på at synergi av interesser gir fordeler for alle deltakere og sikrer fremtidig samarbeid, sier Velin. 

 

Namdalsavisa har omtalt saken her